Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Medlemmar
Brännpunkten
Projekt
Slutförda projekt
Dokument
Länkar
Start

Slutförda projekt

Register till boken Från stenkol och lera till järnpulver
Eric Ruuths tal år 1813 om Skånska Stenkolsverket inför "Kongl. Vetenskaps-Academien" 
Brännpunkten 1943 - 2009
Minnesblad till Höganäs 100-års-jubileum (1797-1897)

Rapport 1 - Tillkomståren för byggnaderna Tre Kronor, Rings Modellkammare samt f.d. Kärlmagasinet, numera "Servus"
Rapport 2 - Från stenkolstjära till plaströr
Rapport 3 - Per Egon Gummeson
Rapport 4 - Laboratorieverksamheten under 200 år
Rapport 5 - Från järnmalm till järnsvamp

Rapport 6 - Lokalisering av schakt i Höganäs
Rapport 7 - Stabbarp
Rapport 8 - Skyddsrumsfrågan under 2:a världskriget
Rapport 9 - Gruvorternas läge i Höganäs gruva
Rapport 10 - 1867 års karta över Höganäs Stenkolsverk
Rapport 11 - Höganäsbolagets hus nr 35
Rapport 12 - Anläggande av flygplats i Höganäs
Rapport 13 - Höganäsbolagets vagnvägar
Rapport 14 - Stengodsfabriken i Boserup
Rapport 15 - Gruvkanalen i Höganäs
Rapport 16 - Änkekassan
Rapport 17 - Från Kropp till Höganäs-Bjuf AB
Rapport 18 - Dubbeljubileet 1938
Rapport 19 - Fabriksbyggnader 1800-2015
Rapport 20 - Privatgruvor
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2018-01-22
Webbansvarig:
Ulf Carlbark