Översättning av
Stawfords dagbok
10/7 1808 – 28/10 1814

Bok XI (arkivnr 10)

 

 

Innehåll:

1808 
Tabeller
(från 1808)

1809

1810

1811

1812

1813

1814

Ritningar

 

John Stawfords dagboksanteckningar.

Sidorna 1-15 U beröra Utö järngruva; tillhörande fem ritningar finnas i slutet.

 

1808

 

10 juli (1808-07-10)

I morse kl. 10 reste jag hemifrån i sällskap med min Far och Mr. Armstrong och ankom kl. 8 på kvällen till Markaryd, där vi fingo höra, att bron mellan Markaryd och Traryd samt den mellan Traryd och Hamneda hade rivits upp i och för reparation, men att de skulle vara i ordning till i morgon kväll, och eftersom det icke fanns någon annan väg härifrån, beslöto vi att stanna över till i morgon. Mycket vackert väder. Skörden ser mycket bra ut.

 

11 juli (1808-07-11)

Under vårt uppehåll gingo vi ned till en liten smedja vid namn Timsfors, som tillhörde Brukspatron Thim, där ganska mycket spik, hästskor m.m. tillverkades. Den är belägen ca ½ mil från Markaryd vid floden Lagan. Här fingo vi veta av Herr Lagerbielke, att det fanns en väg från Markaryd till en plats vid namn Skeen ca 5 mil borta, varför vi beslöto att resa dit i kväll, och i enlighet härmed begåvo vi oss iväg kl. 8. Vackert väder.

 

12 juli (1808-07-12)

I morse kl. 2 ankommo vi till Skeen och avreste igen kl. 7. - Vägen mellan Markaryd och Skeen är ingenting annat än skog med mycket små sjöar här och där i skogen. Skeen ligger vid ändan av en stor sjö vid namn Bolmen. Mellan Skeen och Dörarp är trakten mycket mager. Ej långt från Dörarp börjar sjön Vidöstern, genom vilken floden Lagan flyter för att efter många krökar falla ut i Kattegatt vid Laholm.

-Ankommo till Värnamo kl. 4 och upphunno vårt ”Förbund” (eller den som tingar hästar) vid Tånnö, där vi nödgades övernatta. Nu börjar de stora, vidsträckta skogarna. Vackert väder.

 

13 juli (1808-07-13)

Kl. 6 i morse avreste vi från Värnamo och ankommo kl. 9 i kväll till Gränna, en liten, smutsig stad med endast en gata och ett fåtal små hus. Mittemot Gränna finnes en ö vid namn Visingsö, nu tillhörande Greve Brahe, vars förfäder hava inköpt den från Staten. Karl VII Sverkersson mördades här år 1167 av sin företrädares son. Ungefär en svensk mil från Barnarp finnes ett berg vid namn Taberg, bestående av en solid klump av ca 25 %-ig järnmalm, marken intill sandig. - Vid 1-tiden foro vi igenom Jönköping, en medelstor stad med några prydliga hus och mycket vackert belägen vid ändan av den vidsträckta sjön Vättern. Landskapet både på denna och andra sidan av Jönköping företer en mycket vacker anblick.

- Mycket vackert väder.

 

14 juli (1808-07-14)

Kl. 7 i morse avreste vi från Gränna och ankommo kl. 10 i kväll till Norrköping. Ungefär kl. 4 foro vi igenom Linköping, en mycket nätt stad, trevligt belägen vid stranden av en sjö vid namn Roxen, som sammanbindes med Vättern medelst Motala Ström, som faller ut i Östersjön vid Norrköping. Jorden i Östergötland är i bättre kultur än någon jag tidigare sett i Sverige, och skörden synes mycket lovande. Vackert väder.

 

15 juli (1808-07-15)

Avreste från Norrköping kl. 12 och ankommo till Nyköping kl. 8. - Norrköping är en mycket prydlig stad med några smakfulla byggnader och driver stor handel huvudsakligen med timmer, järn och spannmål. Det gamla salutorget här är mycket märkligt, då det var här som Karl IX Gustaf (Gustaf I:s tredje son) stred och besegrade den polska armén under Sigismund den 26 september 1597. Den senare drog sig tillbaka men blev åter besegrad vid Stångebro, några få mil söderut. Sigismund hade återvänt från Polen i hopp att med våld återvinna Sveriges krona, då han var den laglige arvtagaren efter Johan III, men som han bekände sig till den katolska läran och hans armé hade besegrats, undertecknades en fred mellan honom och Karl i Linköping. Men som han återvände till Polen, uteslöts han från tronen vid riksdagen i Jönköping 1599. Deras nuvarande Majestäter kröntes här vid sista riksdagen 1800. - Nyköping är en liten stad med några få bra hus. Det gamla slottet här är även mycket märkligt i historien. Det var här som Konung Waldemar, som hade blivit tagen till fånga av sin broder Magnus i slaget vid Hova, sattes i fängelse. Birger, ovannämnde Magnus´ förste son och efterträdare, blev på grund av något missförstånd, som hade uppstått mellan honom och hans två bröder Erik och Waldemar, den förre hertig av Södermanland och den senare hertig av Finland, tagen till fånga av dem på hans gods Håtuna och skickad hit. Konung Erik Menved av Danmark kom med en armé föra att bistå sin svåger Birger, vilken genom en fred undertecknad i Hälsingborg förklarade sig nöjd med en del av riket. - Ovannämnda förräderi, kallat Håtunaleken, hämnades av Birger 11 år senare eller år 1317 på följande sätt. Han inbjöd sina båda bröder hit, och sedan han bemött dem mycket vänligt, visades de till sina rum. De tillfångatogos under sömnen och sattes i fängelse, varefter de behandlades mycket barbariskt och grymt samt svältes till döds. Efter denna händelse fördrevs Birger ur riket och dog i Danmark 1321. Hans son Magnus halshöggs ehuru oskyldig. - Vackert väder.

 

16 juli (1808-07-16)

Reste kl. 8 i morse från Nyköping och ankom till Södertälje kl. 9 i kväll. Ett bolag håller på att bygga en kanal här för att förbinda Mälaren med Östersjön. - Reste genom Trosa kl. 2, en avskyvärd stad, bestående endast av fiskarstugor. Vackert väder.

 

17 juli (1808-07-17)

Avreste kl. 7 i morse från Södertälje och ankom till Stockholm kl. 2. - Stockhom grundlades av Knut Eriksson år 1199 och är vackert belägen, där sjön Mälaren faller ut i Östersjön och som här bildar en utmärkt och vidsträckt hamn för skeppsfart. Här finnas många ståtliga byggnader, såsom Kungliga Slottet, Arvfurstens Palats, Operahuset, Börsen m. fl. Ungefär 200 yards från Kungliga Slottet och mitt emot Börsen finnes ett stort Salutorg, Stortorget, där nu de två stora vattenpumparna stå. Även funnos de två stupstockar, där Kristian II (Tyrann) av Danmark den 8 november 1520 halshögg 84 av Sveriges förnämsta adelsmän, bland vilka Gustaf I:s fader, Erik Johansson Wasa, var den förste, som var tvungen att lägga sitt oskyldiga huvud under bilan.

 

18 juli (1808-07-18)

Reste kl. 8 i morse från Stockholm och ankom till Utö kl. 5. På vägen mellan Dalarö och Utö finnes ett stort antal öar. Mycket vackert väder.

 

19 juli (1808-07-19)

Började göra maskinen färdig. - Samma väder.

 

21 juli (1808-07-21)

Fick maskinen igång med icke fulla tunnor, och det går mycket bra. - Vackert väder.

 

23 juli (1808-07-23)

Fick maskinen att gå med fulla tunnor. - Vackert väder.

 

24 juli (1808-07-24)

Började idag att räkna tunnorna, som drogos av maskinen. 400 hava dragits idag och har sjunkit 1”.

-Vackert väder.

 

25 juli (1808-07-25)

Maskinen har gått hela dagen, 500 tunnor och sjunkit 2 tum. Vackert väder.

 

26 juli (1808-07-26)

Maskinen har gått bra största delen av dagen, 680 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 3 tum. - Vackert väder.

 

27 juli (1808-07-27)

Maskinen har gått hela dagen, 750 tunnor dragna och vattnet sjunkit 4 tum. - Vackert väder.

 

28 juli (1808-07-28)

I morse kl. 8 reste min Far hem över Stockholm. Maskinen har gått bra hela dagen. 1,115 tunnor dragna, och vattnet sjunkit 5 tum. - Vackert väder.

 

29 juli (1808-07-29)

Maskinen har gått hela dagen. 1200 tunnor dragna, och vattnet sjunkit 9 tum.

 

30 juli (1808-07-30)

1200 tunnor dragna, och vattnet sjunkit 6 tum. Vackert väder.

 

31 juli (1808-07-31)

I morse packades luftpumpkolven, vilket uppehöll oss något, varför endast 850 tunnor drogos, och vattnet har sjunkit 3 ½ tum. Vackert väder.

 

1 augusti (1808-08-01)

1145 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 6 tum. Vackert väder.

 

2 augusti (1808-08-02)

1300 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 6 tum. D:o, d:o.

 

3 augusti (1808-08-03)

I morse skars 2 tum av från vevstaken. 935 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 6 tum. -Vackert väder.

 

4 augusti (1808-08-04)

1550 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum. Vackert väder.

 

5 augusti (1808-08-05)

I morse var ändtappen på linrullens ytterända lös, varför det var nödvändigt att stoppa och kila fast den. Kl. 9 sattes maskinen åter igång, men måste stannas igen kl. ½ 7 för att kila fast vevstaken. Som följd av det myckna regn, som fallit, hade vattnet endast sjunkit 2 ½  tum, trots att 1025 tunnor hade dragits.

 

6 augusti (1808-08-06)

Kl. 6 i kväll fastnade den östra tunnan under linskivans stativ och knäckte hjulringen, och som klockan blivit över 8 ansåg jag det onödigt att åter sätta maskinen igång. Under tiden packades kolven. 860 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 5 tum. Vackert väder.

 

7 augusti (1808-08-07)

Kl. 8 i morse sattes maskinen i gång, men då 3 tunnor hade dragits, gled östra linan av rullen, men ändan av linan fastnade lyckligtvis i en planka vid linskivorna, varigenom den förhindrades från att falla ned i gruvan. Kl. 11 sattes maskinen åter i gång och gick mycket bra samt drog 140 tunnor per timme till kl. 5, då samma tunna fastnade och böjde bågen. 960 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 4 tum. Sedan vi började i allt 1 famn. - Vackert väder.

 

8 augusti (1808-08-08)

Maskinen har gått bra hela dagen. 1770 tunnor dragna på 14 timmar, vilket gör 1770/14=126,5 tunnor per timme eller 3600sek./126,5=28,4 sek. per tunna. Vattnet har sjunkit 7 ½ tum.

 

9 augusti (1808-08-09)

1700 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 6 ½ tum. Vackert väder.

 

10 augusti (1808-08-10)

Började i morse att flytta linskivan 6 tum längre ut och fick maskinen i gång kl. 2. 350 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 2 ½ tum. - Regnade hela förmiddagen.

 

11 augusti (1808-08-11)

Maskinen har gått hela dagen. 1632 tunnor dragna och vattnet har sjunkit 7 ½ tum.

 

12 augusti (1808-08-12)

I morse brast bygeln i västra linan, och tunnan stannade kvar därnere. Försök gjordes, om vi kunde få tag i den, men förgäves till middagstiden, då vi satte dit en ny, och kl. 2 kom maskinen igång. 860 tunnor dragna, men vattnet har icke sjunkit något på grund av det myckna regn, som har fallit och ännu fortsätter att falla.

 

13 augusti (1808-08-13)

1600 tunnor dragna, och vattnet sjönk 7 ½ tum.

 

14 augusti (1808-08-14)

1345 tunnor dragna, och vattnet sjönk 7 tum.

 

15 augusti (1808-08-15)

1810 tunnor dragna på 14 timmar, vilket gör 130 tunnor per timme.

 

16 augusti (1808-08-16)

1617 tunnor dragna, och vattnet sjönk 7 ½ tum. Vackert väder.

 

17 augusti (1808-08-17)

Omkring kl. 11 brast ett av bulthuvudena till den inre balansändans tapp, vilket stannade maskinen, så att endast 945 tunnor drogos, och vattnet sjönk 5 ½ tum. Vackert väder.

 

18 augusti (1808-08-18)

1240 tunnor dragna. Vattnet sjönk 7 ½ tum. Vackert väder.

 

19 augusti (1808-08-19)

1440 tunnor dragna. Vattnet sjönk 7 ½ tum. Vackert väder.

 

20 augusti (1808-08-20)

I eftermiddag insattes 2 nya tunnor, av vilka en rymmer 20428,40 kubiktum eller 11 kubikfot, och den drog 130 per timme, 1440 tunnor dragna idag, och vattnet har sjunkit 6 ½ tum. Vackert väder.

 

21 augusti (1808-08-21)

Idag kl. 12 brast sprinten i pumpstövelventilen, vilket uppehöll oss till kl. 2, innan vi hade reparerat. 1100 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 6 tum.

 

22 augusti (1808-08-22)

Ikväll kl. 6 stannade vi för att packa kolven. 1200 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 7 tum. Vackert väder.

 

23 augusti (1808-08-23)

Ikväll packade vi luftpumpskolven och vände pumpstövelventilen, då den varit otät, sedan den nya sprinten insattes. 660 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 7 tum. Vackert väder.

 

24 augusti (1808-08-24)

1125 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum. Vackert väder.

 

25 augusti (1808-08-25)

1335 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 12 tum. Vackert väder.

 

26 augusti (1808-08-26)

1330 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 ½ tum. Vackert väder.

 

27 augusti (1808-08-27)

1285 tunnor dragna, och vattnet har sjunket 9 ½ tum. Vackert väder.

 

28 augusti (1808-08-28)

Som vi endast hava kol för 2 dagar till, lät jag maskinen stå stilla idag, eftersom arbetarna icke hava varit fria en söndag förut, sedan vi började. I morse avseglade en båt till Stockholm efter kol.

 

29 augusti (1808-08-29)

1130 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum. Vackert väder.

 

30 augusti (1808-08-30)

Kl. ½ 5 stannade maskinen av brist på kol. Tog ur pluggen ur pannan för att rensa den och även kanalerna. 900 tunnor dragna. Vattnet sjönk 6 ½ tum.

 

31 augusti (1808-08-31)

Började flytta linskivans galge längre ut. Vackert väder.

 

1 september (1808-09-01)

Kl. 9 ikväll återkom båten från Stockholm med 130 tunnor Newcastle kol. Vackert väder.

 

2 september (1808-09-02)

I morse kl. 9 sattes maskinen igång. 1110 tunnor dragna, och vattnet sjönk 6 tum. Vackert väder.

 

3 september (1808-09-03)

Idag på förmiddagen påsattes ett annat rep vid väständan av rullen. 900 tunnor dragna, och vattnet sjönk 9 tum. Vackert väder.

 

4 september (1808-09-04)

1100 tunnor dragna, och vattnet sjönk 9 tum. Molnigt väder.

 

5 september (1808-09-05)

1065 tunnor dragna, och vattnet sjönk 8 tum. Den gamla pumpen vill icke draga längre. Regnade kraftigt idag.

 

6 september (1808-09-06)

I morse togs fotventilsluckan bort, och skålarna befunnos vara sönder. Kl. ½ 12 kom maskinen igång igen. 685 tunnor dragna, och vattnet hade sjunkit 5 ½ tum. Molnigt väder.

 

7 september (1808-09-07)

1365 tunnor dragna, vattnet sjunkit 9 ½ tum. Ikväll ankom ”Pilen”, Nyman.

 

8 september (1808-09-08)

1245 tunnor dragna, vattnet sjunkit 8 ½ tum. Vackert väder.

 

9 september (1808-09-09)

Idag försöktes maskinen med engelska kol, och det befanns, att den förbrukade 4 tunnor på 13 timmar och drog 1050 tunnor. Vattnet sjönk 9 tum. – Kl. 11 avseglade ”Pilen”. – Vackert väder. Använt 36 ½ tunnor engelska kol på 8 dagar.

 

10 september (1808-09-10)

Idag försökte jag svenska kol och fann, att det erfordrades 5 tunnor för att utföra samma arbete som med 4 tunnor engelska. – 1230 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 10 ½ tum. Vackert väder.

 

11 september (1808-09-11)

Det regnade mycket kraftigt idag. Maskinen har gått bra. – 930 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 8 tum.

 

12 september (1808-09-12)

Satte idag upp gjutjärnslinskivorna och täckte stativet med trä. Molnigt väder.

 

13 september (1808-09-13)

Idag kl. 12 sattes maskinen igång igen, och den har gått bra sedan dess. 625 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 5 tum. Vackert väder.

 

14 september ( 1808-09-14)

1270 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 ½ tum. Vackert väder.

 

15 september (1808-09-15)

1160 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 ½ tum. Vackert väder.

 

16 september (1808-09-16)

960 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 8 tum. Vackert väder.

 

17 september (1808-09-17)

1170 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum. Vackert väder.

 

18 september (1808-09-18)

1080 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum, i allt sedan vi började 5 famnar. Vackert väder.

 

19 september (1808-09-19)

1130 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 8 tum. Vackert väder.

 

20 september (1808-09-20)

I morse packades luftpumpskolven, bottenventilsluckan togs av och en av skålarna befanns vara sönder, vilket allt fördröjde oss till kl. 10, innan maskinen var igång igen. 800 tunnor dragna, vattnet sjunkit 6 tum. Vackert väder.

 

21 september (1808-09-21)

1150 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 tum. Idag regn.

 

22 september (1808-09-22)

Stannade kl. 6 ikväll för att packa kolven. – 1000 tunnor dragna, och vattnet sjönk 7 ½ tum. Vackert väder.

 

23 september (1808-09-23)

Kl. 10 idag brast vevstaken, varför jag beslöt att resa till staden för att få en ny gjuten vid Bergsund. Jag avreste alltså kl. 1. – Blåste mycket hårt från sydväst.

 

1 oktober (1808-10-01)

I morse kl. 9 sattes maskinen igång med den nya vevstaken. – 700 tunnor dragna, vattnet sjönk 6 tum.

 

2 oktober (1808-10-02)

Maskinen har varit igång hela dagen. 815 tunnor dragna, vattnet sjönk 6 tum. – Blåste mycket hårt idag från NNO med mycket regn.

 

3 oktober (1808-10-03)

Maskinen har gått hela dagen. 1170 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 9 ½ tum. – Satte ikväll upp ställning för att hänga lykta i. – Vackert väder.

 

4 oktober (1808-10-04)

1400 tunnor dragna, vattnet sjönk 10 ½ tum. Något regn.

 

5 oktober (1808-10-05)

1040 tunnor dragna, vattnet sjönk 9 tum, i allt 6 famnar. – Ikväll börja vi arbeta vid ljussken, och arbetarna indelades i skift sålunda: Arbetare* under jord att arbeta 8 timmar och vara fria 16 timmar, eldare att arbeta 12 timmar och vara fria 12. Lavarbetare att arbeta 6 timmar och vara fria 6 timmar. I morse lossnade vevstaken, vilket fördröjde oss något. Vackert väder.

*”Plugmen”

 

6 oktober (1808-10-06)

Maskinen har gått bra hela natten och dagen. 2220 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 19 tum. Molnigt väder.

 

7 oktober (1808-10-07)

Maskinen har gått hela dagen och natten. 2000 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 18 tum. Molnigt väder.

 

9 oktober (1808-10-09)

I går kväll kl. 10 brast den östra linan och lämnade tunnan nere i gruvan. Idag påsattes den nya linan, och maskinen sattes igång kl. 12, men den ville icke gå bra, varför den åter stannades för undersökning av bottenventilen. Jag fann, att en av mässingsnaglarna tillhörande luftpumpskolven hade satt sig fast i den. Blåser mycket hårt från SSV.

 

10 oktober (1808-10-10)

Idag kl. 12 kom maskinen igång, och den har gått litet bättre än igår. Vackert väder.

 

11 oktober (1808-10-11)

I morse tog jag åter upp bottenventilen och fann, att den hade hängt upp sig, satte åter igång kl. 12, men maskinen vill fortfarande icke gå bättre. Vackert väder.

 

12 oktober (1808-10-12)

Packade idag luftpumpkolven och lade 5 ??? mera tyngd på svänghjulet. Vackert väder.

 

13 oktober (1808-10-13)

Eftersom maskinen fortfarande icke ville gå bättre, packade jag kolven och tog åter bort bottenventilluckan samt lade på tjockare lager fett, emedan felet (som jag förmodar) är, att den har hängt upp sig mot luckan. Kl. 12 fick jag maskinen igång igen, och nu har den gått mycket bättre men är styv och stel genom att kolven och luftpumpkolven båda äro packade samtidigt. Också linorna äro mycket styva.

 

17 oktober (1808-10-17)

Sedan den 13 har maskinen dagligen gått bättre och bättre, så att nu går den som den gjorde, innan linan brast. De gamla pumparna äro alla över vatten.

 

18 oktober (1808-10-18)

Maskinen har gått bra hela natten och dagen. 1840 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 14 tum. Vackert väder.

 

19 oktober (1808-10-19)

1900 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 14 tum. I eftermiddag var jag på en ö vid namn Rånö, tillhörande Utö ägor och skild från de senare genom en liten trång passage (ca 20 famnar bred), kallad Ryssundet, emedan det var här ryssarna passerade igenom år 1719. Vackert väder.

 

20 oktober (1808-10-20)

Idag kl. 12 uttogs pluggen ur pannan, ty vi skola rensa såväl denna som kanalerna. Något regn.

 

21 oktober (1808-10-21)

Idag kl. 12 fick jag maskinen igång. Idag började de att draga upp de gamla pumprören. Vackert väder.

 

22 oktober (1808-10-22)

Maskinen har gått bra hela dagen. Vattnet har sjunkit 8 famnar, sedan vi började.

 

24 oktober (1808-10-24)

Förra natten kl. 12 sattes maskinen åter igång, och den har gått bra sedan dess. 1200 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 8 tum. Vackert väder.

 

25 oktober (1808-10-25)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinen. 2000 tunnor dragna, vattnet har sjunkit 16 tum. Molnigt väder.

 

26 oktober (1808-10-26)

Kl. ½ 12 idag lossnade det böjda röret så mycket, att pannan konstant ”blåste”, varför jag tog ur proppen för reparation av röret och fick maskinen igång igen kl. 5, men kl. 7 hade bottenventilluckan blivit otät, vilket fördröjde oss till kl. ½ 9. 1500 tunnor dragna, vattnet har sjunkit 12 tum. Kl. 6 började jag att elda med engelska kol, de voro slut. Molnigt väder.

 

27 oktober (1808-10-27)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinen. 1800 tunnor dragna, vattnet har sjunkit 12 tum. Inte alls kallt.

 

28 oktober (1808-10-28)

1800 tunnor dragna, vattnet har sjunkit 12 tum. Vädret börjar bliva kallt.

 

29 oktober (1808-10-29)

2000 tunnor dragna, vattnet har sjunkit 15 tum. Vädret som igår.

 

30 oktober (1808-10-30)

Stannade maskinen förra natten kl. 12. Vädret detsamma.

 

31 oktober (1808-10-31)

I morse kl. 6 sattes maskinen igång. Kallt väder.

 

1 november (1808-11-01)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinen. 1760 tunnor dragna, och vattnet sjunkit 15 tum. Klart och kallt.

 

2 november (1808-11-02)

Maskinen har gått bra hela dagen och natten. 1760 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 15 tum. I natt och i dag har det blåst mycket hårt från NNV och N, och det är mycket kallt.

 

3 november (1808-11-03)

Maskinen har gått bra hela dagen och natten. 1800 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 16 tum. – I eftermiddag då solen sken ned i gruvan, kunde man i östra ändan av densamma se sten under vattnet. Det har inte blåst så hårt som igår, men det är lika kallt.

 

4 november (1808-11-04)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinen. 1760 tunnor dragna, och vattnet har sjunkit 14 tum. Kallt väder.

 

5 november (1808-11-05)

Maskinen har gått hela dagen. 1800 tunnor dragna, och vattnet sjunkit 15 tum. I  kväll mätte jag vattnet och fann det vara som följer: Under tunnorna återstodo 4 famnar och 4 fot och under stegen (eller där de gamla pumparna stodo) 2 famnar. Det har sjunkit, sedan vi började, 10 famnar 2 fot. – Inte så kallt som igår. Idag var jag nere i den gruva, som kallas Storgruvan och som är 100 famnar djup.

 

8 november (1808-11-08)

Maskinen har gått hela dagen. I morse kl. 8 flyttade majorens till staden.

 

9 november (1808-11-09)

Ungefär kl. 10 idag på förmiddagen kom sten i östra ändan av gruvan upp ovanför vattnet.

 

11 november (1808-11-11)

Igår natt och idag blåste det en hård storm från NNV och var mycket kallt. – Maskinen har gått hela dagen.

 

12 november (1808-11-12)

Igår kväll packades kolven, vilket fördröjde oss något. Millionen kubik av vatten drogs idag, varför ägarna skola betala för uppeldade kol efter denna kvantitet. Den kvantitet engelska kol, vi hava att betala för, är 190 tunnor à 1 Rdr 44 sk. per tunna, vilket gör Rdr 364:8:0. Milt väder.

 

15 november (1808-11-15)

Igår kväll brast en av skruvbultarna på vevstaksändan, och som maskinen måste stå stilla idag för att få reservoaren satt i stånd, lät jag folket gå hem i går kväll. Milt väder.

 

16 november (1808-11-16)

I eftermiddag kl. 3 kom maskinen igång.

 

17 november (1808-11-17)

Igår kväll blåste det fortfarande så hårt från SV, att lanternorna icke kunde hållas stilla, varför jag var tvungen att stanna ångmaskinen.

 

18 november (1808-11-18)

I går kväll packades kolven. Maskinen kan inte gå inatt av samma skäl som förra natten.

 

19 november (1808-11-19)

I morse lossnade ändtappen vid inre ändan av linrullen, varför jag var tvungen att stanna för att kila fast densamma. Vilket uppehöll oss till kl. 3 i eftermiddag. Milt väder.

 

23 november (1808-11-23)

Kl. 3 i eftermiddag hoppade östra tunnan av kroken, men flöt lyckligtvis på vattnet, och kl. 4 fick jag maskinen åter igång. Inte särskilt kallt.

 

26 november (1808-11-26)

I morse kl. 7 började jag elda maskinen med ved och fann, att den gick 14 timmar och 20 minuter med 2 ½ famn eller 300 kubikfot och drog under denna tid 850 tunnor, d.v.s. för varje famn 240 tunnor eller för varje kubikfot 2,83 tunnor. Av ovanstående framgår, att den skulle förbruka  4 famnar eller 480 kubikfot på 24 timmar. Idag på förmiddagen voro lösa stenar torra på två skilda platser av södra väggen. – Linorna börja bliva tjocka med is.

 

28 november (1808-11-28)

Maskinen har gått hela dagen till kl. 8, då vi voro tvungna att stanna, emedan det blåste och snöade så mycket (yrväder), att karlarna ovan jord icke kunde fortsätta arbetet.

 

 29 november (1808-11-29)

Maskinen har gått hela dagen, men måste stå i natt av samma skäl som igår.

 

30 november (1808-11-30)

Kl. 4 i eftermiddag brast bygeln på östra tunnan. – Var i eftermiddag ute och åkte släde. Kallt väder.

 

1 december (1808-12-01)

Kl. 11 fick jag maskinen igång igen. – Mätte vattnet och fann, att det hade sjunkit 13 famnar 4 fot, sedan vi började, och höll sig 2 famnar under tunnorna. Klart och kallt.

 

3 december (1808-12-03)

I morse när jag skulle packa luftpumpkolven, fann jag stången bruten, och samtidigt tog jag av bottenventilluckan. Då även en av skålarna befanns vara sönder och bottenkroken till västra tunnan hade sprungit, var klockan 7 på kvällen, innan vi fingo maskinen i ordning. Jag ansåg det därför onödigt att sätta den igång mera idag. – I morse kl. ½ 4 voro alla engelska kol uppeldade. Vädret kallt.

 

5 december (1808-12-05)

Kockan var nära 12 idag, innan vi fingo igång maskinen, men den gick icke så bra, emedan luftpumpkolven gick trögt. Sedan maskinen gått en halv timme, drogs utblåsningsklaffen på översidan av luftpumpen in. – Efter detta gick den mycket bra till nära kl. 3, då saxsprinten vid övre ändan av luftpumpkolvstången halkade ut och kolven föll ned, vilket fördröjde oss något. Som folket hade varit där hela dagen, lät jag maskinen stå i natt. – Idag och förra natten var det så kallt, att det var is på vattnet i gruvan, men idag är vädret litet mildare, och nu ikväll snöar det.

 

6 december (1808-12-06)

I morse kl. 7 fick jag maskinen igång igen, och den har gått mycket bra. – Kl. 3 i eftermiddag lade jag mera tyngder på säkerhetsventilen, emedan den var för lätt. Mildare väder idag, så att all isen på linorna har töat bort.

 

7 december (1808-12-07)

Maskinen har gått bra hela dagen. Ikväll blåser det mycket hårt från NV och är mycket kallt.

 

8 december (1808-12-08)

Idag blåste det mycket hårt från norr i förening med mycket snö, och det var så kallt, att arbetarna ovan jord icke kunde hålla ut. Idag lappades underdelen av cylindern.

 

10 december (1808-12-10)

Vädret detsamma som den 8, varför ingenting kunde göras. – Igår reparerade vi den återstående delen av cylindern, och idag togo vi av kondenserings- och ångventilernas luckor och funno båda ventilerna i ordning.

 

12 december (1808-12-12)

Gårdagens post medförde ett brev från Majoren, däri han säger, att han icke önskar, att vi elda längre med ved på grund av vedens höga pris. Maskinen kommer därför att stå stilla till våren. – Igår och idag mycket kallt.

 

14 december (1808-12-14)

I eftermiddag stannade maskinen efter att hava varit igång som följer: 1248 timmar eller 52 dagar. Med 560 tunnor svenska kol gör det i medeltal 10,77 tunnor per dag. Under ovannämnda tid har den dragit (enligt anteckningar) 82.730 tunnor; 864.242 kubikfot = 1590,96 tunnor; 16.620,03 kubikfot per dag = 66,29 tunnor. 692,50 kubikfot per timme eller 147,85 tunnor = 1543,17 kubikfot för varje tunna kol. – Maskinen har varit igång 816 timmar eller 34 dagar med 300 tunnor engelska kol, vilket gör i medeltal 8, 82 tunnor per dag. Under sagda tid har den dragit 46.000 tunnor, 505,780 kubikfot = 1353 tunnor; 1493,5030 kubikfot per dag = 56,40 tunnor, 622,30 kubikfot per timme eller 153,41 tunnor, 1692,30 kubikfot för varje tunna kol. Maskinens hela gångtid är 2136 timmar eller 89 dagar, under vilken tid den har dragit 131.490 tunnor eller 1.401.723 kubikfot, vilket gör 1477,42 tunnor, 15.749,70 kubikfot per dag eller 61,56 tunnor, 656,23 kubikfot per timme. – Vattnet har sjunkit 14 famnar 3 fot och ännu återstå under tunnorna 1 famn 2 fot. Från laven till vattenytan 32 famnar 3 fot. Inte så kallt.

 

15 december (1808-12-15)

Rensade kanalerna och pannan, tog även in linorna och tunnorna etc. och stängde dörrarna. Vädret är detsamma.

 

24 december (1808-12-24)

Igår kväll började det blåsa hårt från NO med mycket snö, men idag är vädret ganska milt.

 

29 december (1808-12-29)

I morse kl. 11 reste jag från Utö och ankom till Stockholm kl. ½ 8. – Det är icke så kallt.

 

Spel vid Utö järngruva.

 

Måtten på varje kona: 8 fot 6 tum i diameter nedtill, 4 fot 6 tum i diameter upptill och 4 fot hög.

 

Gruvans djup....................... 93 á 94 famnar

Kedjans vikt....................... 6 Skpd bergsvikt

Malmens vikt....................... 2 ½ á 3 Skpd bergsvikt

Tunnans vikt....................... 10 lspd

 

Tid för upphissning....................... 12 minuter

Tid för intagning....................... 1 minut/ 13 minuter

 

Dessa hisspel dragas av 2 hästar, som gå 3 timmar per skift och ofta 2 skift per dag. Fodret till varje häst är 1 tunna säd, bestående av råg, korn och havre; 1 lass hö à 25 lspd per lass och ½  lass halm per månad.

Vid den gruva, som kallas Storgruvan, finnas 4 dylika hisspel, av vilka en går 9 timmar per dag dragande vatten, och två 9 timmar per dag, dragande malm. Det fjärde drar malm emellanåt.

Vid Finngruvan finnas 3, av vilka en ständigt drar vatten och 2 draga malm.

 

 Avskrift av i dagboken införd beskrivning, tydligen en gammal relation.

”Utö Jern Grufvor.

Dessa bekanta och Åldriga Jern Grufvor äro belägne i Stockholms Län, Sotholms Härad, och Öster Hanninge Socken, fem mil åt Söder från Stockholm på Ön Utö, och å dess Nord Ostra Udde, på trenne Frälsehemmans Ägor; och ehuruväl hela Ön ej består af annat än små Bergskullar, hvaraf de högsta ej ligger högre än omkring 14 famnar öfver Hafsbrynet; så befinnes här åtskillige Parallella Gångar, mästadels jämnsidigt strykande med sjelfva Bergs Sträckningarne i Nord Ost; dock att de stundom förrändras till strykande, utvidga sig, tryckas närmare tillsammans, och fordrummas, alt efter de större och mindre Band och Kilar af olika Bergslag, af hvit Quartz, Tälgsten, Schimmer, Granite, samt Grå Feltspat, Smågrynig Grå Quartz, med jern Korn och föga Kalk, hvilket med skäl, må kallas Grå Berg; som både tillstöta Gångarne på sidorne, och äfven instiga uti dem. Desse sednare arter utgöra sjelfva Gångstenen uppå flere 100dra famnars bredd, der Gångarne framstryka genom Ön; men derutom och i synnerhet på den Syd Wästra sidan; möter ett Smågrynig Kalkberg, äfven som stora Kalk Klyftor framstryka på Wästra sidan af Ön.

Bland dessa på flera ställen försökte och bearbetade Gångar, är förnämligast den Gång, som framstryker genom hela Lång Grufve Feltet, hvilket tillförene kallades Östra Finn Grufvan och Stor Grufvan efter 1705 Års Charta, vidare uppåt Sköl Väggen af Nyköpings Grufvan, och Wäster förbi Ribbing Grufvan, mäst arbetadt.

Efter en Relation af framledne Bergmästaren Drefling år 1694 skall på dessa Gångar först blifvit arbetadt i Konung Carl den 9des tid, och då i början på Silfver, som ej varit Lönande, hvarefter de så kallade Skogs eller Lilljebergs Grufvorne, belägne några 100dra alnar i S:W: från Nyköpings Grufvan, förmenas varit de första som blifvit arbetadt på Jern Malm.

 

A. Nyköpings Grufvan innebegriper nu för tiden, såväl den förra Companie- som Pump och = Bonde Grufvorne, hvilka i sednare tider blifvit sammanbrutne, och hvaraf dess stora Dagöpning härrörer. Denna vidd i dagen, bibehålles tämmeligt på djupet, dock med den förändring, att som Malm Gångarne hafva 6 á 8 Graders stupning mot Nord Osten, så ligger Grufve Botten 15 á 20 alnar längre under Vind Väggen än Dagöpningen.

När dessa uptoges är af Relationerne ej bekant; men år 1677 ödelades Nyköpings Grufvan på 24 famnars djup, och åter uptogs 1729 hvarefter den stadigt och med ymnig Malmvinst varit arbetad.

Utåt Sköl Väggen framstryker ifrån Lång Grufvan den liggande Väggen (a) af den Norra Gången med omförmälte stupning och är hela denna Gångens tydeliga Sahlband och aflösning emot liggandet, utgörande tillika några famnars tjockt Bergfäste emellan denna och Ribbings Grufvan. Denna Sköl Väggen består ned vid botten af Qvartz, Feltspat, Tälgsten, föga Kalk sprängd med små kis och bly Glans korn. Ifrån detta Sahlband, tvärtöfver Gången i N,W, till mitt på Vind Väggen, äger här framstrykande Gången bredd af några och femtio alnar; utan att man ännu i sistnämde hängande vägg träffat någon ren aflossning, dock består icke hela denna bredd altsammans af Malm; utan af flera, dels efter Gångens strykning dels och ifrån sidorna tvärt inbrytande, mästadels anvuxne, dock stundom aflossande Klyftor och Band, somliga af hvit Qvartz, andre af Grå Qvartz med fin Schimmer, litet Kalk med små jern korn, under namn af Grå Berg, ståendes ifrån 1 qvarter till famns af och tilltagande; jämte det att sjelfva Malmen icke alltid är tät, utan inblandad med fingerssmala ränder och fläckar af den röda Qvartzagtiga med små kalkkorn insprängda felt Stenen, som ibland i raka stimmor med den på lika sätt strimvisstående Malmen, nu åter kröker sig i allahanda små krokar, och därföre icke från Malmen sofras kan.

Emellan Konst Stossen och Pumpstossen, ifrån den Wästra Väggen inbryter ifrån dagen, och med 6 á 8 graders Stupning ned på djupet af Grufvan, en Kalk Klyft Kammen kallad (d), bestående af Qvartz, Kalk och små Jernmalmsgnistrer, som fördelar denna Norra Gången uti tvänne grenar, den således fördelade Gången på Norra sidan af denna Kamm, därtillförene var pump Grufvan är uppe i dagen sammantryckt som synes vid anfartsstället (f) dock öppnar sig alt mera och mera på djupet hvarest den genom Stockenströms Ort (g) blifvit fölgd, men utom det att den befunnits mindre Malmrik.

Reuterskjölds Ort (1) är anlagd i början på 1770 talet på Vind Väggen, bröts igod och tämmeligen samlad Malm till 30alrs Längd, då 1775 träffades en Gråbergs Klyft i gafvelen, men doch sedermera 1777 indrifven 11 alnar, hvarefter Rundelen med dess krökning afskär. Malmen emot den Gråbergs Rand som hela vägen fölgdt Orten i östra Väggen, och har ej sedan varit arbetad utan på Sålan*, som nedslås altefter som Grufvan fortfår på djupet.

 Bjelkes Ort (k) är anlagd under Pump Grufve Pallarne (i) år 1779 vid det utstickande hörnet af kammen, till att derigenom på djupet åtkomma det Malmfall, hvaruppå den ofvanföre belägna Stockanströms Ort är arbetad, är först indrifven tvärt på Gången, tills den Nord Wästra Väggen af Grufvan eller Rundelen träffades, som sedermera under arbetets fortgång blifvit fölgd på Norra sidan, och Kammen på den Södra; Äfvenledes är afsigten med denna ort att undersöka därifrån Gången i dess Strykning i Syd Wäst, där den vid Steg Gången visar sig.

* Härleder sig sula från tyska Sohle?

 

B. En Stor Grufve Sträcke, under namn af Lång Grufvan har fordom innebegripet flera Grufvor, såsom Stor Grufvan, Wästra Brott Grufvan, med flera hvaribland Stor Grufvan lämnat ymnigt och rik Malm alt till 1719, då Grufvorne genom Ryska fiendteligheterne blefvo förstörda. Denna Grufva, som ibland dessa varit den djupaste, skall enligt gamla berättelserna vara 36 á 39 famnar djup, och nu till det mästa fyld med Gråberg och Warp, som av Ryssarne ditkastades.

 

C. Finn Grufvan, så kallad af de Finnska Berg Werken, som uti densamma till år 1668 underhållit brytningarne då den lemnades öde på 12 famnars djup, men uptogs ånyo 1712 hvarefter den arbetades till 1719, samt rengjordes sluteligen 1778 från det Gråberg, som Ryssarne nedkastadt och befanns vara 18 famnar djup.

Denna Grufva är anlagd på fortsättningen af Gången som stryker genom Lång Grufve Sträckan, och lemnar ymnig Malm, hvars beskaffenhet nästan är enahanda med den, som vinnes i Nyköpings Grufvan; men öfveralt genomsatt af fina Skölar och lossnar, som gå dels tvärt dels längs efter Gången, samt med mycket litet inblandning af den röda Iaspis-Arten, hvaremot i Malmen infaller hvit Opac Qvartz liksom i hvirflar och smala ränder.

 

D. Östra Brott Grufvan.

E. Ribbings Grufvan.

F. Spens Grufvan.

 

Detta är en ordagrann avskrift av Stawfords beskrivning av Utö Järngruvor i hans ”Day Journal” No. 1 (No. 10), omfattande tiden från den 10 juli 1808 till den 28 oktober 1814, Stawford vistades på Utö från den 18 juli 1808 till den 29 december 1808.

 

Avskriften utförd i december 1945.

A. Martin

 

 

1809

 

2 januari (1809-01-02)

I morse kl. 8 reste jag från Stockholm och ankom till Nyköping kl.8. Ytterligt kallt väder.

 

7 januari (1809-01-07)

Kom hem kl. 6 i kväll. – Inte så kallt som förut.

 

26 januari (1809-01-26)

I kväll började det blåsa från NV, och detta bröt upp en del av isen. – Inte så kallt.

 

27 januari (1809-01-27)

I kväll började det blåsa hårt från SO, vilket drev all is ut till havs. Isen hade brutits upp vid den tidigare stormen.

 

28 januari (1809-01-28)

I dag är det ganska milt väder, så att i kväll har den mesta snön smält.

 

30 januari (1809-01-30)

I dag var jag nere och satte ut No. 9 och 13 åt väster. – Blåste mycket hårt från SV och kyligt.

 

31 januari (1809-01-31)

Vädret detsamma som i går.

 

3 februari (1809-02-03)

Vädret detsamma som förut. All is i Sundet har brutits upp.

 

4 februari (1809-02-04)

I dag blåser det ytterligt hårt från SV och milt väder.

 

5 februari (1809-02-05)

I dag är det alldeles lugnt och frost.

 

6 februari (1809-02-06)

I dag blåste det mycket hårt från öster och snöade så kraftigt, att hästarna i dagen måste tagas hem kl. 10 i morse.

 

9 februari (1809-02-09)

Sedan den 6:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan, vädret har till största delen varit fryskallt. Nu i kväll blåser det ganska hårt från SO.

 

11 februari (1809-02-11)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. I dag är det ganska milt och vinden är sydvästlig.

 

14 februari (1809-02-14)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan sedan den 11:e. Det har varit ganska kyligt.

 

18 februari (1809-02-18)

Sedan den 14:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan. Vädret har varit milt sedan dess.

 

19 februari (1809-02-19)

I dag blåste det mycket hårt från NV med högt vatten, så att ”Mary” kom i drift och drev ut på djupt vatten kl. 1. Kl. 8 i morse slet ”Kolgruvan” sin kabel och drev i land.

 

22 februari (1809-02-22)

I går och i dag blåste det mycket hårt från samma väderstreck som den 19:e. – Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

25 februari (1809-02-25)

I e.m. fick jag upp borrstängerna i No. 41, vilka kvarlämnats i hålen, emedan en sten fallit ned och satt fast dem den 15:e. – I morse upptäcktes en båt bland drivisen (som havet var fullt av i dag). Fiskare härifrån gingo ut, och vid 1-tiden ankommo de med 3 man, d.v.s. två danskar och en spanjor, vilka kommo från Köpenhamn i går morse och passerade Helsingör i går e.m. – Sedan den 22:a har vädret varit växlande. Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

1 mars (1809-03-01)

Sedan den 25:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan. – Vädret detsamma som förut.

 

3 mars (1809-03-03)

I går kväll kom en stor mängd drivis ned genom Sundet och drev Petterssons galeas i land framför broändan.

 

8 mars (1809-03-08)

Var i dag nere i No. 10. – Mycket dåligt väder.

 

9 mars (1809-03-09)

I dag blåste det så hårt från väster och var högt vatten, varför Pettersson gav sig i väg efter att hava lastat över 230 tunnor kol i ”Mary”, som har fått alla sina master klara.

 

12 mars (1809-03-12)

I e.m. förhördes de ryska fångarna här på kontoret, emedan de i går kväll hade skickat bud, att de inte ville arbeta längre, men ingenting kunde klarläggas, ty alla voro ense om samma historia, nämligen ”att de voro så klena, att de icke kunde arbeta längre”.

 

13 mars (1809-03-13)

I kväll blev det uppdagat, att No. 15, 21 och 22 voro de tre män, som hade bränt pinnarna nere i gruvan lördag kväll. – I morse voro två danska båtar här utanför under fransk flagg.

        Mycket vackert väder. – Emedan ryssarna äro hemma, var det endast 8 man nere i No. 10.

 

14 mars (1809-03-14)

I morse straffades de tre ovannämnda ryssarna, d.v.s. No. 15 och No. 21 fingo 1 ½ dussin spö var, och No. 22 fick 25.

 

18 mars (1809-03-18)

Sedan den 14:e har ingenting värt att nämna hänt vid gruvan. – I går och i dag har det blåst en hård storm från VNV.

 

20 mars (1809-03-20)

Var i dag nere och gick igenom alla arbetsplatserna i No. 9 och 14. – Vackert väder.

 

21 mars (1809-03-21)

Kl. 7 i morse siktades ett engelskt krigsfartyg, en fregatt och en marinslup utanför Kullen. Slupen satte efter några båtar, som lågo västerut, och återvände ungefär kl. 3 e.m. med en galeas och en slup. – Vackert väder.

 

27 mars (1809-03-27)

Sedan den 24:e har det varit en ständig storm från O, OSO och SO samt mycket kallt. Den 24:e på kvällen avgick lastbåten G:B, kapten A:n Blow, som hade legat i Landskrona hela vintern, söderut och tog galeasen med sig.

 

30 mars (1809-03-30)

I kväll kallade Hans Excellens upp alla gruvarbetarna och meddelade dem, att den, som bröt mest kol under två avlöningsperioder, skulle erhålla en 6 lods silverstånka, den därnäst bästa skulle erhålla en bordssked och den därnäst bästa en silverbägare. Detta skulle upprepas varje månad. Kl. 1 i e.m. lättade ”Orion”, 74 kanoner, Kapten Dixon, samt fregatten och slupen ankar och satte kurs på Bälterna, och omkring kl. 4 kom en annan slup upp med en galeas på släp. – Mycket vackert väder.

 

1 april (1809-04-01)

I e.m. seglade ”Mary” till Köpenhamn med kol för danska staten. – Vackert väder.

 

4 april (1809-04-04)

I morse kl. 9 brusto bultarna i bottenstången till 16” pumpsatsen, vilket stannade maskinen till kl. 5 i kväll, innan den kom i gång igen. – Vackert väder.

 

7 april (1809-04-07)

I dag tog jag ned parallellrörelsen till 28” maskinen för att förnya den. – Vackert väder.

 

9 april (1809-04-09)

I dag satte jag ut ett nytt schakt No. 16, östligt avstånd från No. 14, 150 famnar. – Fick kol i borrhål No. 41.

 

10 april (1809-04-10)

I dag satte jag ut ett borrhål 5 famnar västerut från borrhål No. 27.

 

12 april (1809-04-12)

I e.m. kommo ett linjeskepp med ett annat linjeskepp och en krigsslup upp. I morse var jag nere i No. 14 och såg, att de hade rätat östra huvudorten, så att lampan i schaktet kan ses från brottet. – I dag blåste det mycket kallt från NNO.

 

13 april (1809-04-13)

I e.m. bytte jag ut bottenventilen i 16” pumpen.

 

14 april (1809-04-14)

I dag satte jag in en timmerlängd i det nya schaktet No. 16. Regnade och snöade mycket kraftigt i natt och i dag. – Började i går att lasta fartyg för Köpenhamn.

 

17 april (1809-04-17)

Vid 6-tiden i kväll brast bottenstången i 16” pumpsatsen. I morse kom barkassen, tillhörande Vanguard, 74 kanoner, Kapten Glaen, i land här med 16 man, som hade råkat i drift bort från fartyget och icke kunnat upphinna det på grund av strömmen. Vid 2-tiden stucko de ut igen. Fartygen hade drivit längre ned. Vid 6-tiden kom kanonbåten ”Fury” till barkassens hjälp, och strax före mörkningen återvände båda två.

 

18 april (1809-04-18)

I morse kommo fyra båtar från fartygen i land för att hämta vatten. – Vid 11-tiden gick jag ombord på ”Stately”, 64 kanoner, Konteramiral Bertie, Kapten Dundas. – Mycket vackert väder.

 

22 april (1809-04-22)

I förmiddags bytte jag ut pumpkanna och bottenventil i 16” pumpen. – Båtarna från ”Stately” och ”Vanguard” hava hämtat vatten här hela natten och i dag. I e.m. kom kanonbriggen ”Urgent” upp.

 

23 april (1809-04-23)

I morse kom ”Mary” in från Köpenhamn, och de engelska fartygen avseglade i riktning mot Bälterna. - Vackert väder.

 

25 april (1809-04-25)

I dag på f.m. brast svänghjulsaxeln vid No. 9, men blev klar igen kl. 5. I dag mätte jag upp marken, som skadats vid schakten. – Vackert väder.

 

29 april (1809-04-29)

I morse avseglade ”Mary” åter till Köpenhamn.

 

3 maj (1809-05-03)

I dag var jag nere och avvägde den östra huvudorten i No. 10, som synes hava träffat på förkastningen. – Vackert väder.

 

6 maj (1809-05-06)

I dag utbyttes pumpkannan och bottenventilen i 16” pumpen. – Vackert väder.

 

8 maj (1809-05-08)

Var i dag nere i alla schakten, där jag fann allting vara i ordning. – Vackert väder.

 

10 maj (1809-05-10)

Var i dag nere och avvägde arbetsorten till stupningen av schakt No. 10. – Schaktsorten är ungefär som förut. – Vackert väder.

 

14 maj (1809-05-14)

Satte i dag in träförbyggningen i det nya schaktet No. 16, men som det inte fanns tillräckligt med plank, kunde jag inte sätta ned den andra timmerlängden. – I morse ankom ”Mary” från Köpenhamn.

 

20 maj (1809-05-20)

I kväll utbyttes 16” pumpkannan. Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. – I går kväll dök en konvoj upp utanför Kullen och ligger där ännu på grund av att det blåser friskt från SO.

 

22 maj (1809-05-22)

I morse lättade konvojen ankar och passerade slottet vid 4-tiden på e.m. – Vackert väder.    

-         ”Mary” avseglat.

 

3 juni (1809-06-03)

I kväll utbyttes pumpkannan och bottenventilen i 16” pumpen.

 

5 juni (1809-06-05)

Började i morse bryta pelarna i No. 10 och flytta spelet (vinschen) dit från No. 12.

 

8 juni (1809-06-08)

I morse återkom ”Mary”.

 

10 juni (1809-06-10)

Rensade i dag kanalerna och pannorna vid 45” och 28” cylindermaskinerna.

 

13 juni (1809-06-13)

Började i dag flytta maskinen från No. 10 till 16.

 

17 juni (1809-06-17)

Sedan den 13:e har ingenting särskilt hänt. – I går och i dag har det blåst så hårt, att inga fartyg hava kunnat lasta.

 

22 juni (1809-06-22)

Bytte i dag ut pumpkannan i 16” pumpen.

 

26 juni (1809-06-26)

Kl. 3 i morse avseglade åter ”Mary”.

 

28 juni (1809-06-28)

Var i dag nere i No. 9, där man synes hava träffat på den stora förkastningen åt väster.

 

29 juni (1809-06-29)

Nådde i morse fram till kolväggen i det nya schaktet No. 16. – I e.m. kastade ”Stately” ankar här utanför efter att hava fört en konvoj från Landskrona till Göteborg. – Bytte i dag ut pumpkannan i 16” pumpen.

 

5 juli (1809-07-05)

Fick i dag kol i borrhål No. 42.

 

8 juli (1809-07-08)

Bytte i dag ut bottenventilen i 16” pumpen.

 

31 juli (1809-07-31)

Fick i morse i gång maskinen vid No. 16, och den gick mycket bra, men som det inte fanns tillräckligt med vatten för att hålla den i gång oavbrutet, var jag tvungen att stanna den igen och sänka med vinschen.

 

10 augusti (1809-08-10)

Var i dag nere och avvägde den östra schaktsorten i  No. 14. Var även nere i No. 16, i vilket schakt vi börja bryta kol i dag. – I morse brast bottenstången i 16” pumpsatsen. Bytte ut bottenventilen i samma pump. Började i dag att bryta pelarna i No. 9 åt väster.

 

11 augusti (1809-08-11)

Kl. 12 avseglade ”Mary” till Göteborg och förenade sig med konvojen här utanför under kanonbriggen ”Minx”, Löjtnant Le Blanc under vilken hon fortsatte resan.

 

16 augusti (1809-08-16)

I morse bytte jag ut pumpkannan i 16” pumpen.

 

28 augusti (1809-08-28)

Började i går kväll att draga vatten i No.16 med maskinen efter att hava packat sidorna av dammen eller reservoiren med 8” lera.

 

8 september (1809-09-08)

Var i dag ombord och åt middag med Kapten Tancock, H. M:ts ”Curlew”, som ligger här utanför med en konvoj. Destinerad till Malmö etc. från Göteborg. – I kväll utbyttes pumpkannan i 16 ” pumpen.

 

11 september (1809-09-11)

I morse tog jag arbetarna från No. 10, (vilket schakt är igenlagt), till No. 9, där de hava börjat att bryta i väggarna österut från schaktet. – Var nere och avvägde No. 16. I f.m. var jag tvungen att taga upp alla borrstyrningarna, som satts ned i borrhålet vid Brors Backe, emedan de icke voro täta. I går morse passerade konvojen upp genom Sundet.

 

12 september (1809-09-12)

I morse började jag att avväga runt omkring de angränsande byarna för att utarbeta en generalkarta över gruvfältet ovan jord.

 

13 september (1809-09-13)

I dag utbyttes 16” pumpkannan.

 

18 september (1809-09-18)

I morse tändes ”lyktan” vid No. 16.

 

20 september (1809-09-20)

I e.m. utbyttes bottenventilen i 16” pumpen.

 

28 september (1809-09-28)

I dag på f.m. gick borrstyrningen sönder i borrhålet vid sidan av Brors Backe och lämnade röret kvar nere i hålet, varför jag var tvungen att flytta hålet 4 famnar längre åt öster. Kl. 12 i dag brast pistonstången i 45” cylindermaskinen, som stod stilla till kl. 4 på morgonen.

 

10 oktober (1809-10-10)

I morse utbyttes pumpkannorna i både 16” och 11” pumparna.

 

24 oktober (1809-10-24)

Efter att hava försökt på fyra olika ställen i riktning mot sluttningen av Brors Backe att med tillhjälp av borrstyrningar få upp ett borrhål, men utan att kunna komma ned till följd av stora flintstenar, tog jag i dag upp styrningen, som satt nere i sista hålet, och tog borrarna för att börja ett nytt borrhål, som ligger 196 famnar 4’ österut från schakt No. 16 i den gamla gruvan. Den 18:e i förra månaden var jag nere och mätte i No. 14 och 16, och i dag lade jag ut det uppmätta i dagen och fann, att främre ändan av östra schaktsorten i No. 14 måste komma fram 5 famnar till, innan dubbelhuvudorten kan vridas för att få genomslag i västra schaktsorten i No.16. På grund härav gav jag Hultman order att, så snart den förstnämnda schaktsorten hade kommit fram så långt, att den ovannämnda huvudorten kan vridas, den norra huvudorten i No.16 skall drivas fram ca 12 famnar, innan de göra genombrott till arbetsorten längst i väster om stupningen av No. 10.

 

10 november (1809-11-10)

I dag på f.m. gjorde jag hål mellan No.16 och No.10 med den västra dubbla huvudorten.

 

12 november (1809-11-12)

I dag var jag nere i alla schakten och fann allting i ordning. En av huvudorterna från No. 14 emot No. 16 är ca 16 famnar inne, och den andra kommer att svängas inom loppet av ett par dagar. Var nere i No. 16 och fann, att den västra dubbla huvudorten hade öppnats upp mitt emot fjärde genomslaget från schakt No. 10 åt väster.

 

14 november (1809-11-14)

Började i dag att borra i borrhål No. 43 efter att hava sänkt 6 famnar i blålera med sten utan att påträffa vatten, vilket är mycket märkligt vid denna tid på året.

 

15 november (1809-11-15)

I dag och i går hava vi borrat i samma material, men utan några stenar. – Kl. 12 i dag snöade det för första gången.

 

3 december (1809-12-03)

I morse erhöll jag befälet över pioniorerna under den tid, som min T.S. är frånvarande.

 

4 december (1809-12-04)

I morse gick T.S. ombord på H. M:ts. Fartyg ”Stately” i avsikt att resa till England.

 

7 december (1809-12-07)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. – I går kväll mottog jag depescher till Amiral Bertie, som avsändes med ”Pinnance”.

 

11 december (1809-12-11)

I morse var jag nere och avvägde både i No.16 och No. 14. – I dag var det endast 2 man borta från arbetet.

 

12 december (1809-12-12)

I morse vid 7-tiden lättade ”Stately” ankar. – Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

13 december (1809-12-13)

Eftersom de hade kommit ned på lös sandsten i borrhål No. 43 m.fl., som runno igen och varav stora stycken togos upp med vinschen tillsammans med små kolstycken, drog jag den slutsatsen, att hålet kommit på förkastningen, varför jag flyttade det till en annan plats N

40 ½ ° V, avstånd 40 famnar.

 

15 december (1809-12-15)

I e.m. gjordes genomslag från No. 14 till No. 16.

 

16 december (1809-12-16)

Var i dag uppe vid No. 10, där jag märkte, att Bottenkolens hög fattat eld.

 

17 december (1809-12-17)

I dag voro arbetarna nere för att avsänka sulan i No. 16, även i arbete med schakthögen vid No. 10.

 

20 december (1809-12-20)

I kväll slog elden ut på östersidan av No. 10:s schakthög. – Tager allt kol för förbrukningen ur denna hög.

 

29 december (1809-12-29)

I dag slog elden ut på västsidan av högen vid No. 10. I dag började vi åter att hugga kol i No.14.

 

27 december (1809-12-27)

Började i dag att höja timmerbeklädnaden av No. 14 6´.

 

 

1810

 

9 januari (1810-01-09)

Då jag i dag på e.m. var uppe vid No. 10, fann jag, att ingenting hade blivit gjort för att rädda schaktet från att fatta eld, ehuru jag hade sagt till Nordblad för några dagar sedan. Som jag märkte, att elden snabbt närmade sig schaktet på båda sidor, gav jag Hultman order att taga 10 man dit i morgon för att gräva igenom högen närmast schaktet.

 

12 januari (1810-01-12)

Ända sedan den 9:e hava vi varit sysselsatta med att skära av schakthögen, vilket arbete avslutades i dag, då schaktet nu är i säkerhet. – Ingenting särskilt har annars hänt vid gruvan.

 

19 januari (1810-01-19)

Sedan den 12:e ds har ingenting särskilt hänt vid gruvan.

 

22 januari (1810-01-22)

I kväll kommo 8 man och klagade över att de inte hade några ljus och inte heller kunde få några, varför jag gick till Bergström och fann, att det icke fanns några ljus och inte heller någon talg, varför de voro tvungna att använda tranolja.

 

25 januari (1810-01-25)

Sedan den 22:a har ingenting särskilt hänt vid gruvan.

 

20 februari (1810-02-20)

Sedan den 25.e förra månaden har ingenting hänt vid gruvan, men i dag frös det och blåste så hårt, att arbetarna icke kunde vistas ovan jord.

 

21 mars (1810-03-21)

Var i dag nere och mätte huvudorterna i No. 14 och 16. Sedan den 20:e förra månaden har ingenting hänt vid gruvan, och under tiden hava vi haft en jämn och god handel med Danmark.

 

30 mars (1810-03-30)

Sedan den 21:a har ingenting särskilt inträffat.

 

3 april (1810-04-03)

Började i dag brytningen i 5:e pelaren på öster i No. 14.

 

6 april (1810-04-06)

Kl. 2 i e.m. kommo en fänrik och 48 ryska desertörer hit. De hade anställts som arbetare av Hans Excellens i Stockholm. – Vackert väder.

 

9 april (1810-04-09)

I morse var jag nere och ordnade med ryssarnas arbete, vilka alla skola vara i No. 16, och de gamla arbetarna skola gå till brytningen i No. 14 med undantag av dem, som äro i den östra huvudorten och stuporten. – I dag hava vi 23 fartyg liggande i hamnen för kol.

 

18 april (1810-04-18)

Sedan den 9:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att 6 av ryssarna hava börjat ackordsarbete. – Livlig rörelse pågår.

 

24 april (1810-04-24)

I dag kl. 12 landade T.S. här efter en bortovaro av 4 månader och 19 dagar. – Mycket vackert väder.

 

26 april (1810-04-26)

I morse satte jag ut ett borrhål i riktning åt väster från No. 43, avstånd 16 famnar 4´.

 

27 april (1810-04-27)

Började i morse att sänka röret i borrhålet.

 

7 maj (1810-05-07)

Lade i dag igen schaktet No. 9 efter att hava brutit ut alla pelarna både åt öster och väster med undantag av den första på var sida om den dubbla huvudorten och en vägg längs hela vägen på övre sidan av östra huvudorten samt en runt schaktet.

 

14 maj (1810-05-14)

Söndag.

 

15 maj (1810-05-15)

Var i dag nere i No. 16 och mätte östra huvudorten. Allt i ordning. – I går voro fyra prinsar här för att se på gruvan, d.v.s. Christian och Ferdinand av Danmark, Prinsen av Augustenburg och Prinsen av Hessen Cassel.

 

16 maj (1810-05-16)

Började i dag borra i No. 44 efter att hava sänkt 4 famnar 3´ i lera med stenar.

 

18 maj (1810-05-18)

Kom i kväll ned på hallen i borrhålet efter att hava sänkt och borrat 10 famnar i blålera.

– Vackert väder.

 

6 juni (1810-06-06)

Sedan den 18 i förra månaden hava vi varit sysselsatta med att sätta ned styrningsrör i borrhålet. – Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

18 juni (1810-06-18)

Var i dag nere och mätte i No. 16.

 

23 juni (1810-06-23)

I dag kl. 11 ankrade ”Tribune”, 38 kanoner, Kapten Geo. Reynolds, ”Earnest” 14 kanoner, Kapten Rich:d Temple, ”Snipe”, 14 kanoner, Kapten Geo. Champion, upp utanför hamninloppet, och vid 6-tiden på e.m. kommo alla tre befälhavarna i land. – Vackert väder.

 

24 juni (1810-06-24)

Söndag. Vid 10-tiden i morse ankom Kapten Nicolls, Ståthållare (Guvernör) på Anholt, hit från Ängelholm, och vid 1-tiden foro han, min Far och jag ut i en kustbåt, och de gingo ombord på ”Tribune”, medan jag gick ombord på ”Earnest”, där jag åt middag, varefter fartyget gav sig i väg för att fortsätta till Anholt.

 

25 juni (1810-06-25)

I morse gåvo sig ”Tribune” och ”Snipe” i väg och fortsatte norrut.

 

26 juni (1810-06-26)

I kväll var jag tvungen att stoppa borrhål No. 44 på grund av att det rann igen vid botten på ett djup av ……. (fattas).

 

27 juni (1810-06-27)

Började i dag fördämma runt schakt No. 9 för att sänka detta schakt djupare och driva en horisontalort till stupningen för att bryta kolen.

 

9 juli (1810-07-09)

I dag kommo Hans Excellens Greve Ruuth, Direktör Svedenstjerna och Sir Charles Bagge hit för att hålla årssammanträdet.

 

10 juli (1810-07-10)

I kväll fortsatte ägarna till Hälsingborg för att hålla sammanträde i enlighet med stadgarna.

 

17 juli (1810-07-17)

Sedan den 27:e hava vi varit sysselsatta med att sätta upp fördämningarna vid No. 9, där vi började sänka kl. 6 i kväll.

 

20 juli (1810-07-20)

I dag satte vi in den första längden timmer i sänkschaktet vid No. 9 runt brytningsplatserna och genom underleran, och hela längden var 13´- 8” från överändan av timret till botten av underleran.

 

24 juli (1810-07-24)

Kom i dag igenom det ljusgråa sandstensbandet under leran och som här (No. 9) var 4´ tjock, under det att det på alla andra ställen endast varit 1´- 8”.

 

29 juli (1810-07-29)

Började i dag att sätta in den andra längden timmer i No. 9. Genom den mörkgrå underleran 2 famnar 3´ tjockt.

 

30 juli (1810-07-30)

Det var kväll, innan vi hade riktigt avslutat timringen.

 

31 juli (1810-07-31)

Gick i dag igenom alla arbetsplatserna både i No. 14 och i No. 16 och fann allt i föreskriven ordning.

 

2 augusti (1810-08-02)

I morse påträffades en liten vattenåder på nordvästra sidan av schakt No. 9, dock utan några följder.

 

16 augusti (1810-08-16)

Kom i dag igenom sandsten i No. 9, som var 2 famnar 4´ tjock.

 

18 augusti (1810-08-18)

Var i dag nere och mätte både i No. 14 och No. 16. Eftersom det blivit en ful ovana bland kolhuggarna att skicka upp mera berg än de hava anledning till i stället för att packa det, bestämdes – och karlarna vid schakthögarna fingo även besked – att så snart de hade vagnvägen mera än 4´ bred, skulle de få plikta detsamma som om de hade arbetsorterna för breda, d.v.s. 12 sk. per man.

 

19 augusti (1810-08-19)

Satte i dag in den tredje längden timmer i No. 9. Denna var endast 5´ - 9” lång, emedan materialet var så löst, att schaktet rinner igen.

 

22 augusti (1810-08-22)

Satte in den fjärde längden, 6´ lång, i schakt No.9.

 

24 augusti (1810-08-24)

När de i dag höllo på med att sätta in den femte längden timmer i No. 9, kom vattnet vid ½ 2-tiden över fördämningen, beroende på att 45” cylindermaskinens östra panna var under reparation vid den tidpunkt, då 28” maskinens panna gick sönder, vilket stannade maskinen nära 4 timmar.

 

25 augusti (1810-08-25)

Satte schaktsänkarna i arbete med att skaffa bort berghögen runt schakt No. 9 för att få plats för grunden till 53” cylindermaskinen. Lade även linor på ångmaskinen och gjorde allting klart för att draga vatten, så snart det går under fördämningen.

 

26 augusti (1810-08-26)

Var i dag i Hälsingborg.

 

27 augusti (1810-08-27)

Fick i morse båda maskinerna, d.v.s. 45” och 28”, att arbeta med alla tre pannorna och började i dag kl. 12 att draga vatten vid No.9. I kväll står vattnet vid plattformen i No. 14 efter att hava varit 2´ - 0 ½”  ovanför.

 

29 augusti (1810-08-29)

I morse kl. 3 fingo vi ned vattnet i sänkningen och hava i dag varit sysselsatta med att taga upp det lösa material, som hade sköljts ned med vattnet.

 

30 augusti (1810-08-30)

Började i kväll att sätta in den sjätte längden av timmer i sänkningen No. 9. – 2 famnar.

 

31 augusti (1810-08-31)

När vi i morse hade avslutat sänkningen 30” under bottenbandet till sista timmerlängden, lade vi ned 3 st. 10” bjälkar för pumparna att stå på.

 

3 september (1810-09-03)

Satte i morse ut riktningen av horisontalorten efter borrhål No. 22, som syftar S 14 ½° O från schakt No.9, ävenså en ny kolgruva 72 famnar till stupningen av No. 9 i nämnda riktning.

 

4 september (1810-09-04)

Började i morse att sänka i nya schaktet No. 17 och även att driva horizontalorten.

 

6 september (1810-09-06)

Var i morse nere i No. 9 och fann, att orten gick i rätt riktning och var inne 10´.

 

7 september (1810-09-07)

Vid 3-tiden i morse kommo vi igenom sandstenshallen i sänkschaktet, och i natt avslutas första timmerlängden från botten, men efter som de på grund av den hårda nordvästliga stormen icke kunna hålla ljusen brinnande högre upp, komma de att sänka i natt och påbörja insättningen av det övriga timret i morgon bitti. Överenskom med arbetarna för ortsdrivning 3 Rdr per famn och att erhålla 3 sklpd ljus per vecka. Sänkarna skulle erhålla 18 Rdr 24 sk. per famn och hålla sig med ljus och krut.

 

9 september (1810-09-09)

Satte i dag in förbyggningen i No. 9.

 

16 september (1810-09-16)

Började i dag att täta en del av förbyggningen i No.9, men kunde icke få det hela avslutat.

 

23 september (1810-09-23)

Avslutade i dag tätningen av förbyggningen i No. 9 och satte även in förbyggning i orten.

 

24 september (1810-09-24)

Började i dag att göra allting klart vid Brors Backe.

 

25 september (1810-09-25)

Var nere i No. 14 och 16. Som den förstnämnda var utbruten, sattes arbetarna till No. 13. Beträffande pelarna i No. 10 komma de knappast att brytas för denna betalning. – Var även nere i orten i No. 9 och mätte, varvid jag fann, att i stället för att gå 15° åt öster, har den gått 25°, men endast 15 famnar in, varför jag beordrade dem att vrida orten mera åt väster.

 

28 september (1810-09-28)

Var i dag nere i No. 9 och satte ut ortens riktning till den nya gruvan, som syftar S 13 ½° O.

 

29 september (1810-09-29)

Fick i kväll upp alla 14 tums pumprören vid Brors Backe. Var även nere i No. 13 med Löjtnanten beträffande ryssarnas klagomål över att de alla voro i våta arbetsorter och icke kunde förtjäna någonting.

 

2 oktober (1810-10-02)

Då vi i e.m. vid Brors Backe höllo på att draga upp 11 tums pumpsatsen, som ej var i gång, med en av Nordblad tillverkad pumprörsfångare, brast pumpstången, och pumprören föllo ned igen ca 20 fot, varvid pumpstången åter brast i rören. – I går sattes förbyggningen in i det nya sänkschaktet. Började i dag att flytta kranen från No. 8 till sänkschaktet, emedan de hava träffat på en vattenåder och få mera vatten, än vad de kunna draga upp med handvinschen.

 

4 oktober (1810-10-04)

I kväll hava vi fått kranen flyttad till schaktsänkningen, men inga linor äro pålagda.

 

5 oktober (1810-10-05)

Började i e.m. att draga vatten vid den nya gruvan. – Tog i dag ned balansen.

 

6 oktober (1810-10-06)

Då de i e.m. höllo på att lyfta upp 11 tums pumpsatsen, brast en pumpstång, och pumpen står under vatten.

 

9 oktober (1810-10-09)

Var i dag nere i alla gruvorna och även i orten i No. 9, som nu syftar 11 ½° ost, vilken kurs kommer att skära den östra kanten av No. 17. – Vackert väder.

 

10 oktober (1810-10-10)

Fick i dag upp hela den södra 11 tums pumpsatsen vid Brors Backe med undantag av sugröret, som lämnades kvar på botten.

 

12 oktober (1810-10-12)

Fick i dag upp alla de norra 11 tums pumprören.

 

13 oktober (1810-10-13)

Fick i dag hit cylindern, och den transporterades en del av vägen till No. 9.

 

15 oktober (1810-10-15)

Fick i dag ned cylindern till No. 9.

 

22 oktober (1810-10-22)

Började i dag att transportera balansen från Brors Backe till No. 9. – I dag blåste det hårt från VSV med mycket högt vatten. – Den 20:e dennes ankom kronprinsen till Hälsingborg.

 

23 oktober (1810-10-23)

I dag kom Hans Excellens ut hit. – Mycket vackert väder.

 

26 oktober (1810-10-26)

Kl. 12 i dag gick ångpannan vid No. 16 sönder, och som den ofta reparerats, men utan resultat, togs den ut för att få en ny botten insatt. – Fått mera vatten i schaktsänkningen.

 

29 oktober (1810-10-29)

I dag hava kolhuggarna från No. 16 varit sysselsatta med att öppna upp ett hål i bottenkolshögen vid nämnda gruva, som har börjat ryka på östsidan. – Regnade mycket häftigt i dag. – Började även att göra klart att draga upp 16 tums pumprören, tillhörande 45 tums maskinen.

 

30 oktober (1810-10-30)

Började i morse att draga upp 16” pumprören, och i kväll kl. 10 hade vi dem alla uppe, varvid vi funno, att pumpröret med uttagshål för pumpkannan spruckit, flänsen till pumpcylinderns snyftkransbussning helt av och slutligen själva sugsilen på sugröret sönder.

 

1 november (1810-11-01)

I dag sysselsatta med att sätta fast en ny uttagslucka för pumpkannan på ett av de 17” pumprör med uttagshål, som hade kommit från Åkers Bruk, i stället för det ovannämnda, söndriga 16” pumpröret med uttagshål.

 

2 november (1810-11-02)

Kl. 3 i e.m. började vi placera 16” pumprören, och i morse var vattnet uppe mot ortstaket vid No. 9. – En del av huggarna från No. 16 voro sysselsatta med att draga upp och placera pumprören, andra vid gruvhögarna, och 10 av dem voro sysselsatta vid sjön för att lägga den props och det timmer i ordning igen, som Nordblad och Björnbeck hade lånat i somras att taga från Espersons galeas.

 

3 november (1810-11-03)

Kl. ½ 3 i morse kom 45” cylinder maskinen åter i gång, efter att hava stått i 82 ½ timme, vilken tid det tagit att draga upp och placera pumprören, vilket Nordblad hade sagt kunde utföras på 36 timmar.

 

4 november (1810-11-04)

I kväll kom Sir Carl Bagge hit från Köpenhamn.

 

5 november (1810-11-05)

Började i dag att göra ångmaskinen vid No. 9 klar att draga upp vatten från orten och schaktet.

 

6 november (1810-11-06)

I e.m. började vi att draga vatten vid No. 9. – Vid 8-tiden i morse, då vagnarna voro på väg upp från ett fartyg, skenade den gråa hästen, och detta skrämde den vita hästen, som var framför honom. Och båda rusade av vägen, varvid båda vagnarna stötte ihop och hjulen gingo sönder. Följden blev en stöt, varvid kusken på den första vagnen föll av och dödades.

 

8 november (1810-11-08)

I e.m. avslutades arbetet med ångpannan vid No. 16, och i kväll äro murarna sysselsatta med att imura densamma. I morse började vi draga 11” pumprören tillhörande 28” cylinder maskinen.

 

9 november (1810-11-09)

Vid ½ 7-tiden i morse sattes maskinen vid No. 16 i gång. – Vattnet är ännu icke nere i orten.

 

12 november (1810-11-12)

I morse gingo arbetarna ned i orten i No. 9 vid vanlig tid, d.v.s. kl. 6.

 

19 november (1810-11-19)

I dag avslutade jag mitt 21:a år här. Hade ett stort sällskap till middag.

 

22 november (1810-11-22)

Var i dag nere och mätte i schakt No. 16 och även i horisontalorten i No. 9.

 

13 december (1810-12-13)

Var i dag nere i schakten No. 16 och 13. I det förra har kranen flyttats från det fjärde till det sjunde genomslaget österut. I den huvudort, som går mot norr under förkastningen väster om No. 13 är nu bottenkol, men i schaktorten äro kolen som vanligt. – I morse kl. ½ 7 kom vattnet över fördämningarna i No. 9, beroende på att pumpröret ovanför det rör, i vilket uttagsluckan för pumpkannan sitter, hade gått sönder i går e.m.

 

14 december (1810-12-14)

I kväll kl. 6 kom 15” maskinen i gång.

 

21 december (1810-12-21)

Kl. ½ 11 i kväll fingo vi ned vattnet i orten vid No. 9. – Var i dag i Hälsingborg.

 

24 december (1810-12-24)

Som det i dag är Julafton, avstannade arbetet kl. 12 såväl i schakten som i orten i No.9.

 

27 december (1810-12-27)

Kl. 6 i morse började arbetet åter i schakten och i horisontalorten. 48 man äro hemma i dag.

- Och nu i kväll äro båda skorstenarna till 53” cylinder maskinen färdiga, i dag hava några karlar varit sysselsatta med att söka efter ryssen No. 27, som gick ned i gruvan den 24:e och i går morse varit sedd liggande vid lampan, men som saknades i går kväll, då hästskötaren kom ned. Det kan förmodas, att han har gått in i bergrummet.

 

28 december (1810-12-28)

Vid 3-tiden i dag, då en gruvkarl vid namn Wennerström var nere och arbetade i brottet öster om No. 13, hade han genom vårdslöshet tagit uthuggningen för bred, så att taket föll ned och dödade honom på stället. – Det visar sig, att ovannämnda ryss hade varit nere i gruvan i går, men tagit sig upp på något sätt, eftersom han vid 11-tiden i onsdags förmiddag varit sedd vid Plöninge.

 

 

1811

 

5 januari (1811-01-05)

Vid ½ 11-tiden i dag på f.m. utbröt en eldsvåda i kontrollörens eller vårt gamla hus vid Höganäs, och tillsammans med så många man, jag kunde få tag i från Ryd, skyndade jag ned med brandsprutorna, men då de kommo fram, kunde vi av brist på vatten icke få dem att spela med någon kraft. Vid 12-tiden föll taket in, och kl. 4 hade hela huset brunnit ned. Alla möblerna i de nedre rummen räddades, men allt vad som fanns på vindsvåningen förstördes.

 

7 januari (1811-01-07)

I morse hindrades arbetarna från att gå ned i horisontalorten i No. 9, emedan Nordblad hade tagit spellinorna till att draga upp 16” pumprören för att taga bort den lina, som är sönder. Vid 4-tiden gick vattnet över fördämningen.

 

8 januari (1811-01-08)

Började i kväll att sätta ned pumprören igen.

 

10 januari (1811-01-10)

Vid 12-tiden i natt kom 45” cylindermaskinen åter i gång.

 

12 januari (1811-01-12)

Började i dag att draga upp vatten med maskinen vid No. 9.

 

14 januari (1811-01-14)

Började i dag att skruva ihop inbyggnaden till 53” cylindermaskinen.

 

17 januari (1811-01-17)

I morse kl. 6 gingo arbetarna in i orten igen.

 

18 januari (1811-01-18)

Var i morse nere i No. 13 och No. 16 samt i orten i No. 9, som går mycket rakt och är 9 famnar 3´ inne i sandstenen.

 

24 januari (1811-01-24)

Fick i kväll den stora pannan transporterad från Brors Backe till den gamla smedjan.

 

27 januari (1811-01-27)

Fick i dag även den lilla pannan transporterad dit.

 

3 februari (1811-02-03)

I dag började schakttimmermännen hugga av 2´- 6” av de upprättstående delarna och stöden till 53” maskinens inbyggnad för att föra denna så mycket lägre.

 

7 februari (1811-02-07)

Började i dag att resa upp inbyggnaden till denna maskin.

 

12 februari (1811-02-12)

Var i dag nere och mätte både i No. 13 och No. 16. Det senare schaktets östra schaktort går nu närapå rakt fram, d.v.s. N 3 ½° O. Var även nere i orten i No. 9 och satte åter ut riktningen, emedan de genom att hava svängt orten icke kunde se ljusen, men de hava rätat ut orten igen, och nu går den i sin riktiga kurs, d.v.s. S 12 ½° O. – I e.m. började vi lasta för första gången i år.

 

18 februari (1811-02-18)

Började i dag att taga in 53” cylindern.

 

22 februari (1811-02-22)

I morse kl. 8 stannades 45” maskinen för påsättning av en balk på balansen. Schakttimmermännen hålla på med uppsättningen av stommen till maskinhuset.

 

23 februari (1811-02-23)

I natt kl. 12 kom maskinen i gång, men ett skift förlorades i orten i No. 9 från kl. 6 i går kväll till kl. 1 i dag på morgonen.

 

28 februari (1811-02-28)

I kväll hava vi borrat igenom den undre flötsen i No. 17.

 

2 mars (1811-03-02)

Började i dag uppföra murarna för maskinhuset över ångpannorna.

 

14 mars (1811-03-14)

I dag var jag nere i alla schakten. Den östra schaktorten och den stupande arbetsorten i No. 16 hava stannat, och den pelarort, som satts igång vid den sista stora svängen av sagda ort, är avslutad. Den ort, som går vinkelrätt, är ganska nära 10 famnar. Väster om No. 16 finnes kol för endast ca 14 dagar, eftersom de hålla på att hugga den sista förskrämningen i andra pelaren. Huvudorten som går under förkastningen väster om No. 16 är 36 famnar inne och 8 arbetsorter svängda. Horisontalorten i No. 9 är 49 famnar 4´ inne och går i rätt riktning, d.v.s. S 12 ½° O.

 

22 maj (1811-05-22)

Var i dag nere i alla schakten och fann allt i god ordning. – Den ort, som satts ut från pelaren, går ännu, men på 17 famnar 2 fots avstånd från den plats, där den börjar, sattes en annan pelarort ut. Ut från orten hava tre arbetsorter svängts av mot stigningen. Huvudorten mot norr under förkastningen i No. 13 är 63 famnar inne och 13 arbetsorter svängda av mot väster (av vilka 7 äro uppe till den stora nedåtgående förkastningen) och tre arbetsorter svängda av mot öster. – Horisontalorten i No. 9 är 59 famnar 5´ - 9” inne.

 

6 juni (1811-06-06)

Var i dag nere i alla schakten och fann allt i god ordning.

 

16 juli (1811-07-16)

I kväll kom den stora ångpannan på sin plats för 53” maskinen, och arbetarna sysselsatta med att taga ned ångmaskinen, placera vinschen (”krabben”).

 

18 juli (1811-07-18)

Började i dag att avsänka från sjätte genomslaget öster om schakt No. 16 in i östra schaktorten av No. 14 för att bespara pumpningen i den yttre pelaren.

 

27 juli (1811-07-27)

I dag avslutades avsänkningen, och pumpningen upphörde vid den yttre pelaren. Jag var nere i No. 9, där de måste komma upp till No. 17, d.v.s. 4 famnar 5´ - 9”.

 

29 juli (1811-07-29)

Var i dag nere i No. 16. Och såg på avsänkningen m.m., och orten går mycket bra, och fem arbetsorter hava svängts av, av vilka två äro uppe förbi första genomslaget.

 

30 juli (1811-07-30)

Började i dag avslutningen på arbetet mot väster i No. 13, emedan allt återstående kol är så fullt av förkastningar, att det icke är brytvärt.

 

11 augusti (1811-08-11)

Sedan den 30:e förra månaden har ingenting särskilt hänt, med undantag av att Nyström i morse har påträffat flötsen i horisontalorten i No. 9.

 

14 augusti (1811-08-14)

I dag sattes Liljegren och Trolle ned i ovannämnda ort för att sänka sulan, där det försummats av ortsdrivarna.

 

19 augusti (1811-08-19)

Jag var i dag nere i No. 16 och såg på den utförda bottensänkningen från No. 14:s östra schaktsort till första pelaren, som kommer att bliva ca 20”, då jag sade till Qvistberg att fortsätta horisontalt förbi första pelaren och sedan sänka den andra så mycket djupare, så att orten må gå så mycket längre, innan vi börja den tredje pelaren. Under hela denna tid hava vi varit sysselsatta med att göra 53” cylindermaskinen färdig.

 

24 augusti (1811-08-24)

I dag fann jag horisontalorten i No. 9 vara tillräckligt långt inne för att svänga av den lilla orten ned till borrhålet i schaktet, vilket sålunda påbörjades i dag kl. 12.

 

29 augusti (1811-08-29)

i dag kl. 12 tillsades Nordblad att göra klart för att sätta ned pumprören. – Var nere i No. 9 och fann sidoorten vara 6´ inne.

 

31 augusti (1811-08-31)

Som de ännu icke voro klara att sätta ned pumprören, beordrades karlarna in i den ort, där arbetet avstannade i går kl. 12. – Karlarna, som hålla på med avsänkningen, hava arbetat hela tiden.

 

2 september (1811-09-02)

Var i dag nere i No. 16 och fann allt i regelrätt ordning samt föreskrev, huru vagnvägen skulle läggas i 10:e genomslaget. Kl. 6 i går morse kommo alla karlarna ut från orten och började i morse att sätta ned pumprören. Vi hava sugröret nere.

 

3 september (1811-09-03)

Fått ned pumpcylindern. Började i dag kl. 12 att borra i schakt No. 17.

 

4 september (1811-09-04)

Fick i kväll ned 7 pumprör.

 

5 september (1811-09-05)

I dag sattes inga pumprör ned, men schaktsänkarna voro nere och höggo hål ovanför flötsen för syllar och underlagstimmer.

 

6 september (1811-09-06)

Kl. ½ 6 i dag gick borrhålet i No. 17 igenom till orten, och vattnet steg i No. 9.

 

7 september (1811-09-07)

I dag sysselsatta med att taga upp borrstyrningarna i No. 17 och göra klart för att sänka. I e.m. fastsattes det undre röret på luftpumpen.

 

9 september (1811-09-09)

Kl. 12 i dag kommo schaktsänkarna ned till botten, och Sjöberg m.fl. sysselsatta med att taga in ångskåpen m.m., m.m.

 

10 september (1811-09-10)

I går kväll kl. ½ 11 kom Hultman upp och meddelade mig, att borrhålet i No. 17 hade stoppat upp och att det var så mycket vatten, att de icke kunde finna hålet med borrstängerna, varför jag anmodade honom att sätta dem till att draga upp vatten med tunnorna. Då vi kl. 9 i morse fått ned vattnet, satte vi ned stängerna, som sjönko 3´, men då hade vattnet stigit, så att karlarna icke längre kunde vistas på botten, varför vi åter började att draga upp det, och karlarna gingo ned, men eftersom de icke kunde stanna nere längre än en halv timme åt gången och som det behövdes ungefär ¾ timme att varje gång få ut vattnet, beordrade jag dem att sätta in borrstyrningarna och lägga ställningen vid foten av förbyggningen. Vid 5-tiden började vi rensa hålet, som är fullt av sand, och fortsätta därmed dag och natt. – Hultgren och Ahrnberg voro nere, då hålet stoppade upp. – I e.m. påsattes cylinderns överdel.

 

11 september (1811-09-11)

Kl. 1 i dag, just som jag satt och åt middag, kom en man och omtalade, att borrskäret hade gått av vid skruven och stod nedre i hålet, men innan jag kom dit, hade Hultman fått tag i det, och det framgick tydligt, att det satt något järn i hålet, som vi hålla på med att försöka få upp. I dag påsattes framstycket av fotventilen. Åström är sysselsatt med att fila stängerna till parallellrörelsen. I går kom den lilla ångpannan hit. Mellan kl. 3 och 7 sjönko borrstängerna 8 stänger eller 4 famnar, vilket övertygar mig, att vi äro i det rätta hålet.

 

12 september (1811-09-12)

När jag i morse kom upp till gruvan, fann jag, att det icke hade sjunkit det minsta, sedan jag var där i går kväll kl. 11, och man kunde tydligt märka både på mejseln och gripstången, att det fanns järn i hålet, varför jag beordrade smeden att tillverka en gripstång med invändiga skruvgängor. Den var klar vid 6-tiden, och då vi satte ned den, tog den fäste,  men släppte igen, varför jag tog upp den och skar nya gängor med det största skärjärn, jag kunde få tag i, och satte ner den för andra gången, då den tog fäste, men släppte. Vi skruvade fast den igen och måste använda ganska mycket kraft för att få upp den, och då det var gjort, följde ingenting med. Satte ned den för tredje gången, då den satte sig så fast, att det erfordrades både en tyngd och spelet för att få den loss, och då vi fått upp den, var det samma historia igen. Som det var nära kl. 10 på kvällen, gav jag Nils Wigren order att genast börja en ny. Och för att få den litet tjockare vid början av gängorna (eftersom den gamla synes hava varit litet för smal, i det att endast tre gängor grepo tag), sade jag åt honom att värma det största skäret och stuka det för att göra det tjockare. Jag sade åt karlarna att gå hem och komma igen kl. 6 i morgon bitti. – I e.m. avslutades arbetet med att hugga hål för syllarna i No. 9, så att nu äro de färdiga för att sätta ned pumprören. Sjöberg är sysselsatt med att sätta ihop krokröret, Åström att borra bussningar till parallellrörelsen m.m., m.m.  Blåste mycket hårt från nordväst.

 

13 september (1811-09-13)

Den nya gripstången var färdig i morse vid 6-tiden, då vi började försöka, om den skulle kunna taga upp järnet, som vi höllo på med till kl. 11, då jag tänkte, att stålet kanske icke var tillräckligt hårt, eftersom gängorna voro bortslitna. Jag gick därför upp till magasinet för att få litet gammal filspån att lägga på, vilket allt var klart vid 2-tiden, då vi åter försökte att få upp järnet, men förgäves, varför jag gav upp helt och hållet kl. 6, till min Far kom hem, och överlät schaktsänkarna till Nordblad för att i morgon sätta ned pumprören.

 

15 september (1811-09-15)

I morse försökte min Far, som kom hem i går kväll, att slå ned järnet i hålet, men allt till ingen nytta, och så till sist gick stången av, varefter arbetarna fingo order att börja draga upp vatten och flytta borrstyrningarna för att påbörja ett nytt borrhål.

 

16 september (1811-09-16)

I kväll kl. 6 började vi borra i No. 17. – Var i dag i Hälsingborg och beställde luftpumpskolven och även kolven och ventilerna till 53” maskinen.

 

26 september (1811-09-26)

Kl. 12 i natt borrade vi igenom Fru Bagges Flöts i No. 17.

 

27 september (1811-09-27)

I dag kl. 3 e.m. borrade de sig med borrhålet in i orten, då stängerna togos upp och hängdes i schaktet för att vara till hands, för den händelse borrhålet skulle stoppa upp. Vi började även taga upp borrstyrningarna för att göra klart att börja sänka igen. – Var i staden.

 

28 september (1811-09-28)

Vid ½ 8-tiden i morse kommo schaktsänkarna till botten, då Lekström och Carl Andersson hade första skiftet.

 

29 september (1811-09-29)

I dag voro schaktsänkarna nere och tätade träförbyggningen i No. 17.

 

1 oktober (1811-10-01)

Vid 10-tiden i morse började murarna bygga ”lyktan” vid No. 17. – I e.m. satte vi ihop kondensorn och ångskåpet.

 

11 oktober (1811-10-11)

 I går kväll vid 11-tiden stoppade hålet upp i No. 17, då de hade borrstängerna nere i botten, d.v.s. 29 famnar 4´ sänkta. När jag kom upp i morse, var det nära 4 famnar vatten, men det sjönk mycket sakta, endast 2´ - 8” från kl. 10 till 3.*

* Här fattas något.

 

12 november (1811-11-12)

Sedan den 11:e förra månaden har ingenting särskilt hänt vid gruvan, med undantag av att vi i kväll vid 9-tiden fingo i gång 53” cylindermaskinen, men den gick icke särskilt bra beroende på att fogen mellan det nedre ångskåpet och kondensorn är otät, vilket förorsakats av att knappen skurits bort, där den gamla kondenseringsspindeln tidigare fungerade, och detta har skakat löst kittet.

 

13 november (1811-11-13)

Vid 8-tiden i morse, då  maskinen var i gång, gick bottenventilen igenom sätet, och i kväll är en ny ventil ännu icke färdig.

 

14 november (1811-11-14)

Vid 7-tiden i kväll kom maskinen i gång igen, sedan en ny ventil satts in, men den passade icke i sätet, utan fastnade vid snyftkranen, så att maskinen tog inget vatten, när den sattes i gång. Som följd härav sade Nordblad till Sjöberg, att det var bäst att stanna maskinen och taga upp den sist insatta ventilen, och då maskinen hade stannat, gick jag hem, och just som jag hade gått en 25 á 30 famnar nedanför smedjan, hörde jag ånga släppas ut. – Tog i dag 8 man och 2 hästar från No. 13 till No. 16, emedan den förstnämnda är nästan utbruten.

 

15 november (1811-11-15)

I morse fann jag, att ångpannebotten hade spruckit i centrumplåtarna, då ångan blåstes ut i går kväll, varför jag skickade ett expressbud till min far, som var i staden och som kom hem vid 1-tiden.

 

16 november (1811-11-16)

I dag på e.m. voro Assessor K. och min far uppe och tittade på pannan, som kan repareras genom att sätta en kil längs sömsprickan och flytta ned rosterna ungefär 1´.

 

17 november (1811-11-17)

Smederna sysselsatta med pannan.

 

18 november (1811-11-18)

Smederna ännu icke färdiga med pannan. – Började i dag en ny pelarort öster om No. 16 för att föra arbetet vidare. Jag tog även upp 6 hästar från No. 13.

 

19 november (1811-11-19)

I dag äro smederna färdiga med pannan, och murarna hava börjat.

 

20 november (1811-11-20)

I dag sysselsatt med att sätta ned ventilen i 17” pumpen. Ventilen hade försetts med två sidläder och omlindats med hårt spinngarn och kunde därför icke komma igenom pumpcylindern, varför de voro tvungna att taga upp den igen, taga bort spinngarnet och vira om med repgarn, varefter de slutligen fingo ned den.

 

21 november (1811-11-21)

När jag i e.m. stod vid smedjan, fick jag se Sjöberg arbetande på en pumpkanna, och då jag frågade honom, vad den skulle vara till, svarade han, att den tillhörde en ventil, som skulle sättas ned vid 16” pumpens snyftkran. Själva ventilbågebulten hade knäckts av, och ventilen med klaffar hade stannat kvar, och som vattnet var för högt för att taga av uttagsluckan för ventilen, fanns det ingen hjälp. Innan maskinen kom i gång, var vattnet mycket nära ortstaket.

 

22 november (1811-11-22)

Var i dag nere och mätte och gick igenom alla arbetsplatserna i No.16. När jag i dag på e.m. var uppe vid maskinerna, slogo ventilklaffarna mycket hårt i 16” pumpen på grund av brist på vattenväg, emedan den tappade ventilens klaffar krånglade. – Jag sade åt Sjöberg, att detta skulle spränga pumprören. – I kväll äro murarna färdiga med pannan.

 

23 november (1811-11-23)

Vid 6-tiden i kväll kom 53” maskinen i gång, men 45:an är i olag. – Ännu är icke vattnet nere i No. 9. – I kväll tog jag upp de återstående två hästarna i No. 13.

 

24 november (1811-11-24)

I e.m. mellan kl. 2 och 3 gick flänsen till 16” pumpkannans pumprör sönder, vilket reparerades genom att sätta ett stag emot väggen. – I går kväll hade den lilla pannan till 45:an och den till 28:an spruckit, så att båda maskinerna hade stått största delen av natten, och vattnet gick över fördämningarna. – 53:an går mycket bra, men står ofta av brist på ånga och är icke till någon nytta, emedan det vatten, hon drar upp, är från den gamla gruvan, på grund av att 45:an och 28:an äro i olag. – Vid 6-tiden i kväll gick 28:ans panna sönder igen så nu står den.

 

25 november (1811-11-25)

Då jag i morse kom upp till maskinerna, fann jag, att i går kväll mellan kl. 11 och 12 hade pumpkannstången brustit vid skänklarna, och de höllo nu på med att anskaffa en ny stång, något som lyckligtvis blev gjort, och maskinen kom i gång vid 10-tiden i kväll, då vattnet var 2´ ovanför taket i No. 9 och i No. 14 några få tum under detsamma.

 

26 november (1811-11-26)

I dag och i natt hava maskinerna varit i gång, men Gud vet hur, ty vattnet i rännan har i kväll icke sjunkit något.

 

27 november (1811-11-27)

I morse började de att flytta ned ramen till eldstadsluckan vid 53:an. – 45:an går tämligen långsamt, ehuru alla tre ångpannorna äro tillkopplade, vilket är otillräckligt för att hålla 45:an och 28:an konstant gående.

 

28 november (1811-11-28)

I dag blev ramen till eldstadsluckan färdig, och i går påbörjades även att borra hål i ångröret vid 53:an, och att sätta fast förbindelseröret till den lilla ångpannan. – 45:an har gått tämligen bra hela dagen med 3 ångpannor. – I morse hade vattnet i luftorten sjunkit ½ ”pelare” i maskingruvans nivå, så att det var mitt emot det första genomslaget väster om No. 16. – 3 män och 3 pojkar fortfarande nere i No. 13.

 

4 december (1811-12-04)

I kväll tog jag ut alla karlarna och pojkarna från No. 13, vilket schakt är helt och hållet utbrutet. – Sysselsatt med att färdigställa 12´ ångpannan vid 53:an. – 45:an kan inte gå med sin egen panna, utan måste hava 28:ans till hjälp. Denna maskin står stilla.

 

10 december (1811-12-10)

Satte i dag i gång 53:an med båda pannorna, och gjorde (den 12:e ds) ett hål i fördämningarna, för att låta den hjälpa 45:an med att få vattnet att sjunka i bergrummet. 

 

11 december (1811-12-11)

I morse fick jag ned vattnet i No.9, men det sjönk icke i No. 17, linorna sattes på i dag. I e.m. sattes borrstängerna ned, men fortfarande inget resultat, och som det nu hade blivit mörkt, gjordes avbrott till i morgon bitti.

 

12 december (1811-12-12)

När S.H. (Hultman?) vid ½ 7-tiden i morse kom till No. 17, var det läns där. Kl. 12 i dag fick jag schaktsänkarna ned på botten.

 

16 december (1811-12-16)

Gick i dag ner i No. 16 och gick igenom till No. 9, där de hava börjat stoppa till det hål, som gjorts i fördämningen. Sänkningen går mycket bra, men då de låta vattnet gå upp i taket i No. 9, sprutar hålet.

 

18 december (1811-12-18)

Vid 12-tiden i går kväll fick jag bort vattnet i 45:an, vilket det inte har varit sedan den 13 september. Började i dag att täta träförbyggningen i No. 9 för att rensa orten.

 

24 december (1811-12-24)

Sedan den 18:e har ingenting särskilt hänt. Karlarna hava ända sedan dess varit i orten, men då arbetet avstannade tack vare maskinen, var det ganska nära mörkningen i går. – Den 19:e tog briggen ”Vänta Litet” den stora franska kaparen med sig bort härifrån.

 

27 december (1811-12-27)

Var i dag i Farhult angående en ritning på en maskin för att draga upp kol m.m., som Doktor Wåhlin hade fått av mig förra året. – I morse började vi åter att rensa orten i No. 9. Ingenting särskilt har annars hänt. – Den konvoj, som legat utanför Hälsingborg, begav sig av nedåt, emedan de kastade granater från Kronborg.

 

28 december (1811-12-28)

Började med smedernas inventarium.

 

29 december (1811-12-29)

Var hos Boustedts.

 

30 december (1811-12-30)

I morse utbyttes kolven i 53” cylindermaskinen. – Fortsatte med inventeringen. – Vädret mycket kallt, vinden NO.

 

31 december (1811-12-31)

Inga karlar nere i No. 9 idag, emedan vattnet icke var nere.

 

 

1812

 

2 januari (1812-01-02)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. Karlarna nere och rensade orten i No. 9, och i kväll gick 28” cylindermaskinens panna sönder.

 

4 januari (1812-01-04)

I går och i dag var karlarna nere och rensade i orten i No.9.

 

6 januari (1812-01-06)

I förmiddags föll krokröret vid den stora ångpannan vid 53:an ned, varför jag var tvungen att slå ut pluggen. Under reparationen rensade de kanalerna.

 

8 januari (1812-01-08)

I e.m. kom 53” maskinen i gång, men vattnet hade gått över fördämningarna för 45:an (beroende på att den maskinens stora ångpanna hade stått under reparation natten mellan den 5:e och 6:e), så att nu pumpar 53:an från bergrummet.

 

9 januari (1812-01-09)

Vid 12-tiden i dag fick jag ned vattnet i No. 9, men inga karlar voro där. – Var i dag nere i No. 16 och fann allt i god ordning. – Det sprutade vatten ut i sänkningen vid 2-tiden i morse.

 

10 januari (1812-01-10)

I morse kl. 6 gingo karlarna ned för att rensa orten. – Rensade dunten i 45:an.

 

13 januari (1812-01-13)

Hava hela tiden sedan sist hållit på med att rensa orten, vilket arbete avslutades i kväll med undantag av dunten. – Vid 2-tiden i dag kom det en plugg i borrhålet vid sänkningen, vilket uppehöll arbetet ca en halv timme, innan de finge ned borrstängerna, och vattnet hade runnit till, så att klockan var nära 3, innan karlarna voro vederbörligen nere på botten igen.

 

14 januari (1812-01-14)

I kväll avslutades rensningen av dunten i No. 9. – Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

24 januari (1812-01-24)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att i e.m. en plugg kom i borrhålet vid sänkningen, vilket fördröjde arbetet en kort stund.

 

16 februari (1812-02-16)

I dag sprutade vattnet ut i sänkningen 12 gånger, och i kväll voro vi tvungna att hava stängerna nere, varför klockan var nära 6, innan karlarna voro vederbörligen nere på botten.

 

21 februari (1812-02-21)

Vid 9-tiden i dag stannades 53” maskinen för utbyte av pumpkannan, och den kom inte i gång igen förrän nära kl. 1. Som följd härav avstannade sänkningen från kl. 10 i morse till kl. 2.10 i e.m., d.v.s. 4 timmar.

 

27 februari (1812-02-27)

Sedan den 21:a har ingenting särskilt hänt med undantag av att vattnet sprutat flera gånger utan att förorsaka något väsentligt stopp. – I dag måste de taga upp stängerna i 17” pumprören, emedan bottenventilen måste utbytas, och strax efter det att maskinen hade kommit i gång, lossnade pumpkannan av sig själv, så att, innan maskinen åter kom i gång, var klockan ½ 6. Den stod sålunda från kl. 7 till ½ 6 (10 timmar), och sänkningen avstannade från kl. 8 i morse till kl. 6 i e.m.

 

28 februari (1812-02-28)

Fick i dag en klaffpump färdig att sätta ned i den inre pelaren. Vattnet sprutar, men utan att förorsaka något väsentligt avbrott eller att karlarna fått avbrott.

 

29 februari (1812-02-29)

Som vattnet ständigt sprutar i sänkningen, var German nere i orten i No. 9, där det var så mycket slam, att karlarna beordrades att börja rensa i morgon.

 

2 mars (1812-03-02)

Var i dag nere i No. 16, där jag fann allt i ordning, och som klaffpumpen vid den inre pelaren gav mera vatten än de tre handpumparna vid den yttre kunde draga, anmodade jag dem att flytta handpumpen, som var vid den inre, till dess en annan klaffpump kunde färdigställas, vilket man började med i dag. – Karlarna äro nere i orten.

 

3 mars (1812-03-03)

När de i dag hällo på med att hålla vattnet nere i No. 9, ”blåste” den lilla ångpannan vid 53:an.

 

4 mars (1812-03-04)

I kväll voro de nere och rensade orten.

 

5 mars (1812-03-05)

Vid 1-tiden i e.m. föll injektionsventilens bult till 53:an ut, varför de voro tvungna att släppa ut vattnet ur cisternen, så att maskinen stod stilla något över 1 timme, och sänkningen 1 timme.

 

12 mars (1812-03-12)

Sedan den 5:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan, med undantag av att sänkningsarbetet avstannade från kl. 10 i går kväll till kl. 6 i morse, på grund av att injektionsbulten var sönder.

 

16 mars (1812-03-16)

Var i dag nere i No. 16 och även i No. 17, där de hava påträffat en stor vattenåder.

 

17 mars (1812-03-17)

Gick i dag upp till gruvan för att gå ned i No. 9, där orten börjar gå långsamt framåt, men kunde icke gå ned förrän 20 minuter efter 12.

 

18 mars (1812-03-18)

I dag äro karlarna nere för att timra i orten i No. 9.

 

20 mars (1812-03-20)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan, med undantag av att sänkningsarbetet avstannade i dag från kl. 2 till kl. 10 f.m., emedan maskinen stod stilla av brist på kol, som icke kunde köras i går e.m. till följd av stark blåst med snö eller yrväder, vilket var så kraftigt, att nattskiftsmannen ovan jord vid No. 16 fått order att stanna hemma.

 

23 mars (1812-03-23)

I dag stod sänkningsarbetet stilla från kl. 6 i morse till ½ 1 genom att maskinen hade stått sedan i går e.m. kl. 5 för utbyte av pumpkannan, som fastnade, då den hissades upp, varvid linan sprang. Efteråt losstogs den med maskinen. Stopp 6 ½ timme. – Vattnet är 4 ½ famnar uppe i No.17.

 

24 mars (1812-03-24)

I dag mätte Hultman sänkningen, som är 21 famnar 4´.

 

25 mars (1812-03-25)

I dag mätte Hultman No. 9, som är som följer från översta tvärslån i förbyggningen till flötsens underkant:

                                                                        20 famnar 1´ - 0”

 

från flötsen till horisontalortens sula              10            2´ - 6”

                                                                         30           3´ - 6”

avgår i dagen                                                        1           3´ - 0” 

                                                                         29 famnar 0´ - 6”

 

Hultman meddelar, att alla de stora vattenådrorna i No. 9 schaktet hava helt och hållet letts bort.

 

26 mars (1812-03-26)

I dag togs tid på vattenpumpningen, och vi funno, att 53:an gjorde 7 slag per minut.

 

28 mars (1821-03-28)

I morse voro schaktsänkarna hindrade från att gå ned från kl. 6 till 8, emedan 53” maskinen hade stått hela natten genom att kondensorventilen var i olag.

 

29 mars (1812-03-29)

Kommo ned till kolet i går kväll.

 

31 mars (1812-03-31)

I morse voro schaktsänkarna utestängda till kl. 9, emedan maskinen hade stått i går e.m. till följd av att injektionsventilsätet var löst.

 

1 april (1812-04-01)

Sänkningen har stått sedan i går kväll kl. ½ 8, emedan pumpkannan var dålig, och i dag kl. 12 stannades maskinen i och för utbyte, även av bottenventilen, som Nordblad påstår är dålig, men det förhåller sig så, att uttagsluckan för ventilen och snyftkranen äro otäta. Vid upptagningen av bottenventilen, vilket icke kunde ske med ”krabben”, emedan linan sprang, måste ett förbindelsestycke tillverkas av 3” järn för att förbinda pumpstängerna med ”Y-et” och på så sätt kunna lyfta ventilen med maskinen. På kvällen gingo alla karlarna hem.

 

2 april (1812-04-02)

Vid 1-tiden fingo vi upp bottenventilen, men vi hade ingen ny färdig, varför kl. var 6, när den nya sattes ned, och ½ 9 på kvällen, innan maskinen kom i gång. – I morse mättes vattenståndet både i No. 9 och No. 17 och är som följer:

 

No.9: från markytan till vattnet                        18 famnar 0´ - 0”

           Vattendjup till ortens sula                        11            0´ - 6”

                         29           0´ - 6”

 

No.17: från markytan till vattnet                                  15 - 4´ - 0”

            Vattendjup till taket av kolen               5 - 5´ - 0”

                Stängernas längd till ortens botten                          5 - 0´ - 0”

             Nivåskillnad i dagen från No.9 till No.17        (saknas)

             Nivå förlorad i orten                                         (saknas)

 

3 april (1812-04-03)

Maskinen har varit i gång hela natten. Kl. 1 i dag brast nyckeln till kondensorventilen, vilket stoppade maskinen till kl. 6, och under tiden packades luftpumpskolven. – I e.m. var 45:ans bottenventil i olag, varför även den maskinen stod stilla samtidigt, och endast 28:an var i gång med 3 ångpannor. – Som vattnet gick över fördämningarna i går, sjönk det mycket långsamt i sänkschaktet, där det i morse kl. 8 var 4 famnar 1´.

 

4 april (1812-04-04)

I dag sysselsatta med att sätta in förbindelserör mellan 53” och 45” maskinerna.

- Sänkschaktet står ännu stilla, tills en ny 7” pump anpassats till nyssnämnda rör. – 10´ vatten i No. 17.

 

5 april (1812-04-05)

Vid 7-tiden i morse blevo rören färdiga, och 45:an var i gång med alla 5 ångpannorna. – Vid 11-tiden sattes 53:an åter i gång, och vid 2-tiden brast hylsan till luftpumpens kannstång, vilket uppehöll maskinen nära kl.6.

 

6 april (1812-04-06)

Vid 7-tiden i morse var det fritt från vatten i sänkschaktet, då schaktsänkarna kommo ned, men de hade endast varit nere 10 minuter, då de voro tvungna att komma upp igen, och de gingo icke ned förrän kl. 10, då de började rymma upp hålet.

 

7 april (1812-04-07)

Vid 8-tiden i går kväll bröts mejseln i hålet, och efter att hava försökt flera gånger att få upp den, påbörjades i morse ett nytt hål. – Vid 2-tiden i e.m. brast plåten på den inre balansändan, vilket stannade maskinen till kl. 6. Sänkningsarbetet stod stilla från kl. 2 till 9 i e.m. – Karlarna nere i orten i dag på f.m. – Var i dag nere i No. 16 och fann allt i ordning.

 

8 april (1812-04-08)

Sänkningsarbetet har stått stilla i morse från kl. 2 till kl. 7, emedan handtaget till kondensorventilen har brustit.

 

10 april (1812-04-10)

Då de i går kväll höllo på att borra, blev det stopp i hålen. Min far och jag gingo ned och funno vattnet nere i maskingruvan, men 2 famnar i sänkningen, och som det varken steg eller sjönk, drogo vi den slutsatsen, att orten var full av ras vid brottet (giman), varför vi beordrade karlarna att gå ned och rensa den i morgon. – När Germund i går kom ned, kunde han inte komma fram till giman, emedan luften var så dålig, att ljusen icke ville brinna. Karlarna höll på med tätningen av träförbyggningen och lät lampan (slockna) i No.14. – Vattnet detsamma i No. 17.

 

11 eller 12 april (1812-04-11/12)

Kl. 5 i morse kommo schaktsänkarna ned på botten igen och karlarna äro nere och rensa orten.

 

13 april (1812-04-13)

I förmiddags gingo schaktsänkarna icke ned förrän kl. 11, emedan vattnet icke var borta i maskingruvan.

 

14 april (1812-04-14)

Schaktsänkarna blevo uppehållna från kl. 8 i går e.m. till kl.8 i morse, emedan hålen hade stoppats igen.

 

18 april (1812-04-18)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. Schaktsänkarna kommo upp kl. ½ 5 i morse och gingo icke ned igen förrän kl. 10, emedan kondensorventilens spindel brustit.

 

21 april (1812-04-21)

Schaktsänkarna gingo icke ned förrän kl. 10 i morse, sedan man hade bytt ut pumpkannan och bottenventilen vid 53:an. – I natt kommo de upp igen från botten kl. ½ 4 och gingo icke ned igen förrän kl. ½ 8. – Packade luftpumpskolven.

 

22 april (1812-04-22)

Satte i dag in en provisorisk ställning i No. 17 i avsikt att hugga runt om schaktet för att försöka se, om inte någon av de stora vattenådrorna ville sluta rinna, och kl. 2 påbörjades detta arbete.

 

25 april (1812-04-25)

Sänkningen har gått mycket bra sedan sist ända till i natt kl. 12, då de blevo tvungna att komma upp, och sedan gingo de icke ned mera, eftersom det var söndag morgon, då de slutade sitt arbete.

 

27 april (1812-04-27)

I morse gingo schaktsänkarna ned i vanlig tid, men måste sluta arbetet kl. 12, emedan hålen hade satt igen.

 

28 april (1812-04-28)

Schaktsänkarna kommo upp i går kväll kl. 10 och gingo icke ned förrän kl. 8 i morse. Maskinen har stått för att man skulle packa luftpumpskolven.

 

29 april (1812-04-29)

Schaktsänkarna kommo upp i går kl. 1 och gingo icke ned igen förrän kl. 3 i morse ( 53” maskinen har stått för att flytta bort 45:an). De voro nere till kl. 4, då de måste komma upp igen på grund av vatten, och de stannade uppe 1 timme. – Tog i dag upp några av hästarna från No. 16 och slutade även att arbeta nattskift.

 

30 april (1812-04-30)

Började i dag att arbeta i Brottet i No. 16 utanför den andra pelaren. Schaktsänkarna uppe från kl. 2 i morse till kl. 8 f.m., emedan vattnet var uppe.

 

1 maj (1812-05-01)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. Schaktsänkarna voro icke nere från kl. ½ 7 i går kväll till kl. ½ 9 i morse, emedan vattnet icke var nere vid maskinen.

 

2 maj (1812-05-02)

I går morse kl. 10 voro schaktsänkarna tvungna att komma upp och gingo icke ned förrän i morse kl. 4, men de måste gå upp igen kl. 6 och gingo icke ned förrän kl. 2 i e.m.

 

4 maj (1812-05-04)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. Schaktsänkarna avbröto arbetet 10 ½ timme i dag, emedan vattnet stod för högt.

                                           

5 maj (1812-05-05)

Schaktsänkarna arbetade icke från kl. 10 i går kväll till kl. 6 i kväll, och vattnet var fortfarande icke borta.

 

6 maj (1812-05-06)

Stopp hela dygnet.

 

7 maj (1812-05-07)

Stopp 30 timmar inkl. i natt till kl. 6 i morse.

 

8 maj (1812-05-08)

Stopp hela dygnet.

 

10 maj (1812-05-10)

I morse kl. 2 gingo schaktsänkarna ned igen och arbetade till kl.6, då det var tid att gå upp. I går e.m. försöktes 53” maskinen med endast den stora ångpannan i närvaro av Herr Kjellman.

 

11 maj (1812-05-11)

Schaktsänkarna gingo icke ned förrän kl. ½ 2 i dag.

 

14 maj (1812-05-14)

I dag slutade vi hugga runt schaktet i No. 17, och i kväll började de åter att sänka.

 

16 maj (1812-05-16)

Sänkningen har gått bra hela denna vecka till i dag på morgonen, då de måste gå upp kl. 8 och gingo icke ned igen förrän kl. 11 f.m. Regulatorstången var i smedjan i och för reparation.

 

17 maj (1812-05-17)

I går kväll kl. 6 måste schaktsänkarna komma upp på grund av ras, som fyllde orten, och de gingo icke ned under hela natten.

 

19 maj (1812-05-19)

Schaktsänkarna gingo icke ned på botten förrän kl. 10 och voro tvungna att komma upp igen kl. 6 i kväll, emedan orten var full av berg, som de nu hålla på att rensa ut.

 

20 maj (1812-05-20)

När jag i morse kl. 10 kom upp till sänkschaktet, var det 5 famnar vatten i schaktet, men karlarna voro nere och rensade orten i No. 9. – C. Andersson och Lekström, som kommo in kl. 10, gingo ned med ”vaggan ” (båtsmansstolen) och efter att hava försökt ett par gånger att få ned borrstängerna i hålet, började vattnet genast att sjunka, så att de kommo ganska bra i gång med arbetet kl. 6 e.m.

 

22 maj (1812-05-22)

I dag kommo schaktsänkarna upp kl. 1 e.m. och gingo icke ned igen förrän kl. 10. Bytte ut pumpkanna och bottenventil.

 

30 maj (1812-05-30)

Fick i dag in den sista delan av träförbyggningen vid sänkningen, som har gått mycket bra hela veckan. Karlarna komma hädanefter att arbeta med livlinor. – ”Zealous”, 74 kanoner, Kommendör Boys, har legat här utanför hela veckan.

 

3 juni (1812-06-03)

Sänkningen har varit avbruten två dagar till följd av ras. I går kväll började de ett nytt hål, men då det var färdigt och borret togs upp, rann löst material in i det, så att det åter fylldes, och de kunna icke rensa i orten genom att vattnet icke är nere, emedan 45:ans lilla ångpanna stoppats för rensning.

 

5 juni (1812-06-05)

Satte i dag in den första längden timmer i No. 17, som är 6´ - 6” lång.

 

8 juni (1812-06-08)

Schaktsänkarna hindrades 2 ½ timme genom att vattnet icke var nere i No. 9.

 

9 juni (1812-06-09)

I dag utbyttes pumpkannan i 53:an, vilket hindrade schaktsänkarna ca 2 ½ timme. – Vid 3-tiden i e.m. gjorde Hultgren genomslag in i orten, så att de kunde tala till varandra. – Borrade igenom 17” ”kol” vid Hjälmshult, 8´ ned.

 

10 juni (1812-06-10)

I dag blev hålet så stort, att karlarna, som rensa orten, kunde komma fram till No. 17.

 

12 juni (1812-06-12)

Satte i dag in bottentimmer i No. 17, 8´ -6” långt, och fick huvudställningen lagd.

 

13 juni (1812-06-13)

Började i morse att bryta kol i No. 17 i södra huvudorten. – Fick i natt 28” maskinens ångpanna färdig.

 

15 juni (1812-06-15)

Var i dag nere i No. 16, där de arbeta i den 8:e pelaren.

 

18 juni (1812-06-18)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. – Borrade i dag igenom 19” kol på 8´ djup i ett borrhål, beläget N 51° O, avstånd 125 famnar från nordöstra hörnet av bondgården Dompäng vid sidan av Hjälmshult. – Satt även ut ett annat hål S 15° O, 45 famnar från det förra.

 

20 juni (1812-06-20)

Var i dag vid Hjälmshult och borrade igenom kol i det borrhål, som jag satte ut sist, men det var endast 12” tjockt på ett djup av 2 famnar 22 till tak, men eftersom det skiljer 6” mellan vad borraren uppgiver och det uppmätta måttet, är jag benägen att tro att han borrat dessa 6” utan att märka, att det var kol. Om det skulle vara kol, är flötsen regelbunden och 18”. Vi borrade 5´  - 5” i mörkgrå underlera under kolen, men hava ännu ej kommit igenom. – Bytte ut pumpkannan och bottenventilen i 53:an, vilket uppehöll maskinen ca 3 timmar.

 

22 juni (1812-06-22)

I dag hava karlarna varit sysselsatta med att gräva igenom kolhögen No. 2, som lades upp förra året öster om maskinen, eftersom det ser ut att vara eld i den berghög, på vilken kolen lagts.

 

27 juni (1812-06-27)

Varit sysselsatta hela denna vecka med att komma igenom högen men detta arbete är fortfarande icke slutfört. – I morse reste min Far till Göteborg.

 

29 juni (1812-06-29)

I morse började arbetarna att sätta ihop svänghjulet vid maskinen No. 17.

 

1 juli (1812-07-01)

I går kväll blevo kolhuggarna uppehållna från kl. 5 till 8 för maskinens skull.

 

2 juli (1812-07-02)

I går kväll blevo schaktsänkarna åter uppehållna från kl. ½ 9 till kl. 2 i morse genom maskinen. – Började i dag att åter rensa orten.

 

3 juli (1812-07-03)

Kommo i dag igenom högen vid No. 16.

 

4 juli (1812-07-04)

I kväll blev orten färdigrensad. – Ingenting särskilt. Arbetet har gått som vanligt.

 

6 juli (1812-07-06)

I dag uppehöllos karlarna i No. 17 ca 2 ½ timme genom att vattnet icke var nere. – Började i morse att gräva igenom berghögen i närheten av schakt No. 16. I kväll blev 28” ångpannan färdig, då de satte fyr under densamma.

 

7 juli (1812-07-07)

I dag blevo karlarna åter uppehållna i No. 17, 4 timmar genom utbyte av pumpkannan och bottenventilen. – Började i dag att riva ned ”lyktan” vid No. 17, att användas åter, eftersom det finnes ett hål stort nog för en luftförbindelse från No. 9.

 

8 juli (1812-07-08)

I dag blevo karlarna i No. 17 åter uppehållna 11 ½ timme genom att vattnet icke var nere, vilket var en följd av att bottenventilen, som satts ned, var sämre än den, som tagits upp i förrgår. Fick i dag färdig ångpannan till maskinen vid No.17.

 

9 juli (1812-07-09)

I dag blevo karlarna åter uppehållna i No. 17. Luften i detta schakt har icke varit särdeles bra de två sista dagarna, emedan vattnet icke har varit nere under ortens tak. – I e.m. började de att taga upp bottenventilen. – I dag rullade Nordblad ångpannan, som hör till 45:an, till smedjan för att repareras.

 

10 juli (1812-07-10)

Karlarna i No. 17 blevo uppehållna från kl. 3 i går e.m. till kl. 2 i morse genom utbyte av pumpkanna och bottenventil. – Arbetet har gått som vanligt, maskinarbetarna hava så mycket att göra vid maskinerna, att de icke få tillfälle att sätta ihop maskinen vid No. 17, ehuru jag sade till dem den 6:e att göra klart härför. – I dag blevo karlarna åter uppehållna från kl. 6 i morse till 10 f.m. tack vare maskinen. Det gör i allt 15 timmar.

 

11 juli (1812-07-11)

Karlarna hava varit nere i No. 17 hela natten och hela dagen. De andra arbetena hava gått som vanligt.

 

13 juli (1812-07-13)

Karlarna gingo ned i No. 17 vid regelrätt tid i morse. – Ingenting väsentligt har hänt.

 

14 juli (1812-07-14)

Helsing började i dag sätta in strävorna till parallellrörelsen för maskinen. Han har icke kunnat börja med dem förr, emedan han har varit sysselsatt med att tillverka den nya varmvattencisternen till 53:an. I e.m. kom Borgström med några kolprover, som han hade funnit 4´ nere i det hål, som jag hade anmodat honom att påbörja mitt emellan det sista, där kol påträffats, och det, där inga funnos, och eftersom det synes vara endast en körtel, bad jag honom att taga hem stänger m.m. och i morgon börja igen vid Esperöd och samtidigt att lämna det hål, där inga kol finnas, som det är, 11 famnar 2´ - 2” djupt.

 

16 juli (1812-07-16)

Dessa två dagar har ingenting av särskild vikt hänt vid arbetena. Karlarna hava oavbrutet varit nere i No. 17.

 

18 juli (1812-07-18)

De sista två dagarna har ingenting av särskild vikt hänt vid gruvan. Karlarna hava hela tiden varit nere i No. 17. – Maskinarbetarna hålla på att sätta ihop cisternen till kallvattenpumpen för maskinen.

 

20 juli (1812-07-20)

I morse satte Nordblad maskinarbetarna till att taga ned en del av byggnaden över 53” maskinen för att taga ut 17´ pannan. – I e.m. tog han murarna från ”lyktan”. Karlarna i No. 17 måste i dag avbryta arbetet från kl. ½ 2 till 7 e.m., emedan vattnet icke var nere.

 

21 juli (1812-07-21)

Var i dag nere och mätte i No. 17. Satte i morse in den stora lampan i ”lyktan”, emedan luften var dålig i gruvan. Både murarna och maskinarbetarna äro fortfarande med Nordblad. Fick i dag ut den gamla ångpannan från sin plats. Avslutade i dag hålet genom berghögen vid No. 16.

 

22 juli (1812-07-22)

I e.m. fick Nordblad sin nya ångpanna på dess plats. Både murarna och maskinarbetarna äro fortfarande sysselsatta där. Karlarna hava de sista två dagarna varit nere i No. 17.

 

23 juli (1812-07-23)

I dag började Nordblad att sätta fast rören på sin nya ångpanna. Ingenting nytt vid gruvan, men maskinarbetarna och murarna sysselsatta vid maskinen.

 

24 juli (1812-07-24)

I dag gingo maskinarbetarna tillbaka till maskinen vid No. 17.

 

26 juli (1812-07-26)

Vid 12-tiden i natt fick Nordblad i gång sin nya ångpanna, som är mycket otät upptill.

 

28 juli (1812-07-28)

Vid 6-tiden i går kväll återvände min far från Göteborg. I dag återvände murarna till ”lyktan” vid No. 17. I den gruvan låg arbetet nere från kl. ½ 1 till ½ 6 e.m. på grund av utbyte av pumpkannan i 17” pumpen.

 

1 augusti (1812-08-01)

Vid 3-tiden i e.m. tändes den nya ”lyktan” vid No. 17. Den är 26´ hög, 9´ i diam. Vid botten och 3 ½ ´ upptill, rosterna 2 ½ ´  långa och 4´ breda.

 

4 augusti (1812-08-04)

Arbetet i No. 17 låg nere från kl. 4 e.m. i går till kl. 3 e.m. i dag, emedan pumpkannsstången gick av och pumpkannan stannade kvar nere i pumpen.

 

7 augusti (1812-08-07)

Som bottenventilen släppte vattnet och snyftkranen var dålig, började vi morse att draga upp pumprören vid 53:an, varför karlarna kommo upp från No.17 kl.6.

 

12 augusti (1812-08-12)

I morse började vi åter att sätta ned pumprören.

 

14 augusti (1812-08-14)

I kväll kom maskinen i gång, men  när den hade gått ca 6 slag, gick bottenventilen igenom sätet på grund av att den ring, som Nordblad hade satt på, föll ned.

 

15 augusti (1812-08-15)

I morse började de att taga upp pumpstängerna för att få upp bottenventilen, vilket lyckades efter att hava försökt två gånger, och maskinen kom i gång på e.m.

 

17 augusti (1812-08-17)

Karlarna tillhörande No. 17 kommo ned i ordinarie tid, d.v.s. kl. 6, eftersom vattnet var nere vid 3-tiden i går e.m.

 

24 augusti (1812-08-24)

I morse började Sjöberg sätta ihop maskinen vid No. 17. Maskinarbetarna började taga ned 28”cylindermaskinen för reparation.

 

31 augusti (1812-08-31)

Under den här tiden har ingenting särskilt hänt förrän i dag kl. ½ 12 f.m., då karlarna kommo från arbetsorterna i No. 17, emedan maskinen stod för utbyte av pumpkanna och ventil, oaktat ingen hade utbytts sedan pumprören sattes ned sista gången, behövde ingen av dem repareras.

 

1 september (1812-09-01)

Kl. 4 i morse gingo karlarna in i stupningsorterna igen.

 

15 september (1812-09-15)

Sedan den 1:a har ingenting särskilt hänt vid gruvan förrän kl. 6 i morse, då arbetarna måste komma ut från stupningsorterna i No. 17, emedan maskinen stod för utbyte av pumpkannan, och då stängerna voro uppe, befanns pumpkannsstången hava brustit mellan de på densamma befintliga haken, och även bottenstångens nedre hak var slitet, varför stängerna togos till smedjan för reparation.

 

17 september (1812-09-17)

Karlarna i stupningsorterna gingo i arbete kl. 4 i morse och de i norra huvudorten kl. 12 på natten.

 

18 september (1812-09-18)

Karlarna i arbetsorterna voro förhindrade att arbeta från kl. 10 i går kväll till kl. 4 i morse, emedan vattnet stod för högt.

 

21 september (1812-09-21)

I morse började schakttimmermännen tillverka linskivegalgen till maskinen vid No. 17.

 

23 september (1812-09-23)

I går kväll kommo Landshövdingen och 4 andra ämbetsmän hit för att hålla en ”riddaresyn” angående det fält, om vilket man så länge tvistat.

 

26 september (1812-09-26)

I dag föll domen angående fältet. Under hela denna tid har ingenting särskilt hänt vid gruvan.

 

28 september (1812-09-28)

Började i dag att sänka pelaren öster om No. 17 för att avskilja horisontalorten, så att vi skola kunna hugga kol.

 

30 september (1812-09-30)

Började i dag sätta in timmer i pelaren genom underleran. Började även måla maskinen vid No. 17. – Ingenting särskilt har hänt.

 

2 oktober (1812-10-02)

Reste i dag kl. 1 hemifrån och kom till Östra Ljungby strax efter kl. 7. Regnade litet i dag.

 

3 oktober (1812-10-03)

Reste i morse från Ljungby och kom till Ljungaskog kl. 8 f.m., där jag stannade ungefär 1 timme och fortsatte därpå till Timsfors, dit jag kom mellan kl. 5 och 6.

 

4 oktober (1812-10-04)

Reste från Timsfors vid 11-tiden och kom till Ö. Ljungby kl. ½ 9. Mycket mörkt och kallt i kväll.

 

5 oktober (1812-10-05)

Reste från Ö. Ljungby kl. 7 och kom hem vid 1-tiden. – Mycket vackert väder.

 

6 oktober (1812-10-06)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan under den här tiden.

 

13 oktober (1812-10-13)

Karlarna i arbetsorterna i No. 17 voro förhindrade att arbeta från kl. 9 i morse till kl. 5 i e.m. genom utbyte av pumpkanna och bottenventil.

 

14 oktober (1812-10-14)

Satte i dag in det sista timret i pelaren vid No. 17. Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen.

 

19 oktober (1812-10-19)

I dag samlades gruvägarna i Hälsingborg för att hålla sammanträde.

 

22 oktober (1812-10-22)

I e.m. kommo ägarna ut för att se på arbetet. – Sandstenen i pelaren är mycket hård.

 

24 oktober (1812-10-24)

I morse återvände ägarna till Hälsingborg för att avsluta sammanträdet.

 

27 oktober (1812-10-27)

I morse kl. 6 påbörjades orten från den nya pelaren i No.17.

 

28 oktober (1812-10-28)

Till följd av ägarnas beslut vid sammanträdet blevo i dag på förmiddagen Kamrer Westermark, Kassör Hammarström, Dreylik, Bergström och Nordblad anmodade att göra sig beredda att flytta den 1:a april 1813. – Lundstedt blev anmodad att flytta samma dag och även Doktorn, om han icke var nöjd med ett tillskott av 1 lspd ljus per år. – Karlarna i arbetsorterna kunde icke arbeta från kl.13 i morse till kl. 7 i kväll på grund av utbyte av pumpkanna och bottenventil.

 

5 november (1812-11-05)

Vi hava hela denna tid varit sysselsatta med maskinen vid No. 17, där vi satte fyr i e.m., och när ångan var uppe, gjordes försök för att se, om den var tät, vilket var fallet.

 

6 november (1812-11-06)

Vid 9-tiden i morse fingo vi maskinen i gång, och den gick mycket bra. I går kväll eller snarare i natt vid ½  3- tiden höllo ovanjordsarbetarna just på med att taga in en korg med berg, då en av vinschhästarnas sele brast, och hästen skenade ögonblickligen med den fulla korgen, som knäckte den övre träbalken. Vi måste därför sätta upp linskivegalgen till maskinen.

 

7 november (1812-11-07)

Vid 4-tiden i e.m. kommo linorna på,  men de löpa icke riktigt bra på hjulen, vilket vi skola ändra i morgon.

 

8 november (1812-11-08)

I dag sysselsatta med att ändra linhjulen m.m., så att i kväll gå linorna bra, och allting är klart i gruvan att börja bryta kol i morgon bittida.

 

9 november (1812-11-09)

Vid ½ 10-tiden i dag på f.m. brast svänghjulsaxeln, och som det icke finnes någon reservaxel, var Herr Björnbeck tvungen att resa till staden för att få två gjutna, och gruvarbetarna måste hissas upp för hand.

 

10 november (1812-11-10)

Vid 12-tiden i dag kom maskinen i gång igen och går mycket bra.

 

13 november (1812-11-13)

I morse begav jag mig ut på en resa till An.

 

21 november (1812-11-21)

Återkom hem i morse.

 

26 november (1812-11-26)

Var i morse nere och mätte de norra huvudorterna i No. 17 och fann dem vara 51 famnar 2´ uppe, varför jag gav order att stanna dem, varigenom det blir en barriär på 5 famnar 4´ mellan dem och den gamla rännan. I morse sprang det västra huvudstaget mellan pumpstången och balansen till 53:an, vilket stannade arbetet i arbetsorterna 5 timmar. – Mätte orten.

 

29 november (1812-11-29)

I morse brast den bortre förbindningen vid ”Y-et” på 53:an på båda sidorna av dubbarna, varför jag tog den, som ligger vid Ryd, emedan det skulle hava stannat No. 17 alltför länge i morgon för att reparera den gamla.

 

9 december (1812-12-09)

I kväll kl. 8 kommo karlarna ut från arbetsorterna i No. 17, emedan maskinen stod för ombyte av pumpkanna och bottenventil.

 

11 december (1812-12-11)

Kl. 12 i kväll gingo männen åter in i arbetsorterna. Anledningen till det långa uppehållet var, att de hade varit tvungna att söka hela natten och en del av dagen för att få tag i ventilen, vars stång hade gått av.

 

21 december (1812-12-21)

I går kväll brast 53:ans kolvstång, varigenom cylinderbotten spräcktes så illa, att den icke kan repareras. Vi äro därför nödsakade att gjuta en ny. – Tog alla kolhuggarna från No. 17 till att påla brobänken i hamnen.

 

23 december (1812-12-23)

I morse måste 10 man tillhörande No. 16 stanna uppe i dagen, emedan det var så mycket vatten mot stupningen, att handpumpen icke kunde hålla det nere.

 

28 december (1812-12-28)

I dag på morgonen står vattnet i bergrummet endast två pelare väster om gruvschaktet No. 16, där vi endast hava plats för 6 kolhuggare. De övriga äro nere vid sjön. Sedan den 25 f.mån. hava endast två fartyg varit sedda här utanför i isen. Det blåser mycket hårt från VNV.

 

30 december (1812-12-30)

Vid ½ 10-tiden i morse ökade stormen så mycket, att den bröt upp isen i hamnen, och till all olycka förde isen bort bryggan. Därefter steg vattnet så högt, att det stod 2 ½´ i Fru Lundstedts källare, men kl. 12 avtog stormen, och vattnet föll igen. De två fartygen hava i närheten av Viken drivit in mot land. – Bergrummets vatten står nu mitt emot schaktet No. 16. – I går och i dag friskt väder.

 

 

1813

 

2 januari (1813-01-02)

I dag äro alla sysselsatta med att bärga den del av bryggan, som bortfördes av isen, och återstoden, som rasade ihop, ligger fortfarande i närheten av Höganäs gamla brygga. I kväll kom den nya cylinderbotten hit ut.

 

4 januari (1813-01-04)

När vi i dag skulle till och sätta in den nya cylinderbotten, befanns den vara nära 1” mindre i diameter än cylindern, varför det var nödvändigt att skära ut hålen i den. Några av karlarna hålla på med att göra i ordning förbyggningssträvorna i No. 17. De övriga äro vid sjön.

 

7 januari (1813-01-07)

När vi i dag fingo hit röret till 53:an, var det 3” för långt och 2” för stort i diameter, varför jag var tvungen att skicka det tillbaka igen för omgjutning. – I dag räddades hela den del av bryggan, som isen hade tagit med sig.

 

13 januari (1813-01-13)

Hela den här tiden har en del av karlarna varit sysselsatta vid sjön, där fyra bryggsektioner åter blivit uppsatta. Andra arbetare äro vid askhögarna, och några äro vid stenbrottet och bryta sten. – I morse gick en av klaffarna till luftpumpskolven till 45:an sönder, vilket stoppade maskinen till nära kl. 5 i e.m., då den åter kom i gång. – I morse var det så mycket vatten i schakt No. 16, att kolhuggarna icke kunde arbeta, varför de måste sättas i arbete vid askhögen.

 

16 januari (1813-01-16)

Vid 5-tiden i e.m. fick jag 53” maskinen att arbeta igen. Under de gångna 3 dagarna har vattnet i No. 16 varken stigit eller fallit.

 

21 januari (1813-01-21)

I morse hade vattnet sjunkit så mycket, att man kunde börja arbeta med handpumparna till stupningen av No. 16. Karlarna sysselsatta med att göra i ordning syllarna till förbyggningsstolparna i No. 17, som stod under vatten, när vi tidigare arbetade med dem.

 

25 januari (1813-01-25)

I morse gingo karlarna ned både i No. 16 och No. 17, sedan arbetet där legat nere i 5 veckor.

 

30 januari (1813-01-30)

Vid 8-tiden i morse föll ett stycke flis ned från en av korgarna, då de passerade varandra, i No. 17 och dödade påhäktaren No. 43 Nyman på stället. Då han hade förts upp till Ryd, tappade doktorn hans blod, men inget kom ut. – Bytte ut kolven i 53:an.

 

3 februari (1813-02-03)

Bytte i dag ut pumpkannan igen, men detta arbete kunde icke påbörjas, förrän en ny hade blivit packad och klar, eftersom maskinarbetarna icke hade börjat med detta arbete förrän de sågo, att den sist insatta måste utbytas.

 

4 februari (1813-02-04)

Då en av hästarna i e.m. kom till schaktet, slant hans högra bakfot, och han föll ned i schaktet och dödades, men lyckligtvis blev ingen människa skadad.

 

7 februari (1813-02-07)

I dag begrovs Nyman. – Regnade i kväll.

 

15 februari (1813-02-15)

(Den 11:e var jag i staden). Var i dag nere och mätte i stenorten i No. 17, som är inne 20 famnar 2´, men då jag mätte arbetsorterna, blev jag hindrad av att maskinen stannades för packning av luftpumpkannan, något som förorsakade ett avbrott på 4 timmar i nyssnämnda orter.

 

13 mars (1813-03-13)

I morse stannades 53:an för utbyte av pumpkannan och bottenventilen, men då den senare skulle hissas upp, gick ventilfångaren sönder och blev kvar i pumpröret, varpå den ventilfångare, som hör till 45:an, sattes ned, och maskinen anslöts, varvid ventilstången knäcktes. Som ventilen fortfarande var kvar därnere, sattes en ventil ned ovanför, och maskinen sattes i gång vid 11-tiden i kväll, men denna anordning är icke fullt tillfredsställande.

 

14 mars (1813-03-14)

I morse visade sig den nyligen nedsatta bottenventilen vara dålig, varför de hava börjat att taga upp pumpstängerna för att sedan taga upp ventilen, något som i kväll ännu icke var gjort.

 

15 mars (1813-03-15)

I dag hava de hållit på med att söka efter den sist nedsatta ventilen, men utan framgång. Inga kol hava brutits i något av schakten, emedan ådrorna äro så strida i No. 16, att handpumparna icke kunna hålla vattnet nere till stupningen.

 

16 mars (1813-03-16)

I kväll kom den nya ventilen upp, och en annan sattes ned, som var tämligen bra för ca 16 slag, då den nästan helt och hållet släppte vattnet. De började då åter att söka efter den och fingo upp den, varefter de försökte att slå sönder den gamla ventilen. Härvid bräcktes bottenstången genom att de läto pumpstängerna slå för hårt, och nu hålla de på att söka efter den.

 

18 mars (1813-03-18)

Hela dagen i går användes till att söka efter bottenstången, men förgäves ända till vid 10-tiden i morse, då de fingo upp den, varefter den omedelbart reparerades och åter nedsattes. Härvid gjordes försök att slå sönder ventilen, och sedan pumpstängerna fallit några gånger (5 famnar varje gång och med 20 famnar pumpstänger över vattnet) brast understa pumpstången nära mitten.

 

21 mars (1813-03-21)

Sedan den 18:e hava de konstant sökt efter pumpstången, men utan resultat, varför Nordblad kom upp vid 2-tiden i e.m. för att taga ut draglinor för att draga upp pumprören.

 

27 mars (1813-03-27)

Vid ½ 8-tiden i kväll fingo de åter 53” maskinen i gång, så att för närvarande hålla båda på att pumpa ut vattnet ur dunten.

 

1 april (1813-04-01)

I dag gingo karlarna i No. 17:s stigande arbetsorter ned igen, men i stupningen av No. 16 äro vattenådrorna så kraftiga, att det skulle vara meningslöst att försöka pumpa ut vattnet med handpumparna. I dag har jag uppsikten över alla maskinerna efter Nordblad, som, efter vad han säger, ämnar flytta nästa tisdag.

 

7 april (1813-04-07)

I dag utbyttes pumpkannan och bottenventilen, varigenom arbetet i de stupande arbetsorterna avstannade. – Den 6:e gick en konvoj söderut.

 

12 april (1813-04-12)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att i morse pumpkannan utbyttes på 1 timme och 10 minuter.

 

17 april (1813-04-17)

Utbytte pumpkannan utan något avbrott i arbetet i orterna.

 

23 april (1813-04-23)

Då vi i dag bytte ut bottenventilen, satt den så fast, att när vi började draga upp den, brast ventilfångaren, och ventilen stannade kvar nere, men sedan vi förgäves försökt få tag i den med en krok, satte vi ned en ny pumpkanna och satte i gång maskinen, varvid vi funno, att ventilen icke var så dålig, som när maskinen stannades, men antagligen hade det fastnat någonting i den.

 

24 april (1813-04-24)

Fick i morse ned vattnet och satte ned fördämningen, varefter vi togo av uttagsluckan för ventilen och togo ut ventilfångaren m.m. samt satte på nya klaffar.

 

29 april (1813-04-29)

I morse satte vi ned fördämningen och togo av uttagsluckan för ventilen för att täta snyftkransbussningen, som hade varit otät hela tiden på grund av att Nordblad hade skadat sugröret. Tog i dag ned drivhjulen, injektionsanordningen m.m., som hörde till maskinen vid No. 16 och skickade dem till förrådet, emedan kolbrytningen vid denna gruva avslutades den 23:e förra månaden.

 

13 maj (1813-05-13)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att vi i morse bytte ut pumpkannan i 17” pumpen på 40 minuter, vilket är den kortaste tid, på vilken någon pumpkanna har blivit utbytt, sedan maskinen sattes i gång vid No. 9.

 

24 juni (1813-06-24)

Fick i går kväll ned vattnet för första gången sedan den 13:e maj på grund av att snyftkranen ständigt hade krånglat. Jag gick ned kl. 12 för att försöka starta bottenventilen med en krok lagd över uttagsluckan för ventilen och slog på den med en tung slägga, men ehuru kroken var gjord av en vagnsaxel, 2 ½” i fyrkant, var den för klen i själva kröken, varför luckan måste läggas på igen, men innan dess hade ett par nya klaffar satts på ventilen. Maskinen kom i gång igen vid 4-tiden i morse.

 

28 juni (1813-06-28)

I morse började schakttimmermännen taga ned den gamla balansen till 45” maskinen för att sätta upp en ny av ek, som vi fått från Vrams Gunnarstorp.

 

30 juni (1813-06-30)

När vi i dag fått hit balansen, befunnos de underlagsstockar, på vilka balansen vilar, så ruttna innanför byggnaden, att de icke skulle kunna bära balansen, varför även dessa måste tagas ned och ersättas med nya. – Då vi i dag rensade runt omkring maskinen och togo upp cylinderhuven samt avlägsnade all den smuts, som låg runt omkring cylindern, funno vi tre hål på ena sidan av densamma, vilka uteslutande förorsakats av den smuts, som aldrig blivit avlägsnad.

 

17 juli (1813-07-17)

Började i dag att sänka i litr. D eller den gamla maskingruvan nedanför flötsen. Maskinarbetarna kunna icke göra någonting vid maskinen, förrän de nya underlagsstockarna komma.

 

18 juli (1813-07-18)

Satte i dag in vattenbehållaren vid det gamla brottet.

 

19 juli (1813-07-19)

Gjorde i dag på f.m. åter ett försök att om möjligt med en starkare krok fånga bottenventilen i 53:an, men förgäves.

 

8 september (1813-09-08)

Avslutade i dag sänkningen i den gamla maskingruvan och gjorde allt klart för att driva orten No. 9 i morgon bitti.

 

14 september (1813-09-14)

I e.m. gjorde de genomslag in i No. 9, men tack vare någon felmätning av Hultman är det nära 2´ under duntens botten i No. 9, och genom vattentillflöde kunde det icke bliva ett tillräckligt genomslag.

 

17 september (1813-09-17)

I dag kommo de nya underlagsstockarna upp till 45:an, och vi satte även ned den nya luftpumpen och kondensorn.

 

20 september (1813-09-20)

I dag fingo vi den nya balansen till 45” maskinen.

 

25 september (1813-09-25)

Maskinarbetarna hava hela veckan varit sysselsatta med att montera järnkramporna runt om mitten på balansen samt strävpelaren på densamma.

 

29 september (1813-09-29)

Satte i dag på en kopparplåt med en järnplåt utanpå med spännringar runt 45” cylindern, där den är sliten tvärs igenom. Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen. – Var i dag nere och mätte i arbetsorterna på stupet i No. 17. Den västra har kommit upp till huvudförkastningen.

 

5 oktober (1813-10-05)

Var i dag nere och satte ut riktningen av stupningsschaktorten, som går från den östra schaktorten på stupet i No. 17 rakt ovanför horisontalorten från pelaren.

 

7 oktober (1813-10-07)

Var i Hälsingborg. – I dag gick konvojen söderut utan mycket ofredande från danskarna.

 

19 oktober (1813-10-19)

Vid 5-tiden i morse, då maskinen var i gång, föll bottenventilen av, och maskinen tog inget vatten. Efter att hava satt ned ventilfångaren och då vandringen skulle hjälpa maskinen att starta ventilen, sprungo linorna, varför ett par nya påsattes. Genom att maskinen och vandringen arbetade tillsammans bräcktes ventilstången, och ventilen blev kvar där nere, varpå en ny tillslipades och nedsattes, och maskinen kom i gång vid 9-tiden i kväll, men efter att hava gått ungefär 1 timme, släppte den vattnet helt och hållet, varför jag var tvungen att taga upp pumpstängerna för att sedan försöka få upp ventilen.

 

20 oktober (1813-10-20)

Efter flera fruktlösa försök att få upp den sist nedsatta ventilen gjordes en ny i ordning och sattes ned ovanför, med vilken maskinen kom i gång vid 12-tiden i natt och går nu mycket bra. – Vid 10-tiden i kväll var jag tvungen att taga upp gruvhästarna i No. 17.

 

21 oktober (1813-10-21)

Maskinen har gått bra hela dagen, och i kväll är det 42” vatten på mätaren. Det har nämligen sjunkit 14”, sedan maskinen kom i gång.

 

22 oktober (1813-10-22)

Maskinen har gått bra hela natten, och i dag har vattnet sjunkit 26” sedan i går kväll.

 

23 oktober (1813-10-23)

Maskinen har gått bra hela natten, och i dag har vattnet sjunkit 22” sedan i går kväll. – Kl. 11 f.m. var det läns.

 

24 oktober (1813-10-24)

Stannade i dag kl. 11 maskinen för utbyte av både pumpkanna och bottenventil, vilka båda hade släppt vattnet, men då den nya bottenventilen sattes ned, fastnade den vid uttagsluckan, för ventilen, varefter pumpkannan sattes ned, och genom att låta den falla ca 2´ sjönk ventilen 6". Härefter fick kannan göra ett nytt slag, men ventilen sjönk ingenting, och bottenstången gick av ovanför kopplingen. Vid 10-tiden blev en krok tillverkad och fastsatt vid den kvarvarande delen av bottenstången som sattes ned och med vars hjälp vi strax efter kl. 11 i kväll fingo upp kannan, men vi blevo uppehållna genom att smederna voro tvungna att skära bort den påsatta kroken och sätta fast förbindningen till stången så att klockan var litet över 4 i morse, innan vi var klara att åter sätta ned den för att taga upp ventilen.

 

25 oktober (1813-10-25)

som lyckligt och väl kom upp kl. 6 i morse. Då voro emellertid båda ventilerna sönder, och vi hade inga packningsläder färdiga så att klockan var 3 på e.m., innan maskinen kom i gång. Medan maskinen hade stått, hade vattnet stigit i No. 17 från 6” under noll till 5´ - 6” över noll på mätaren eller 6´ i allt. – Mycket kallt både i går natt och i dag. – I morse passerade den sista konvojen från norr, då alla kanonbåtarna lämnade hamnen.

 

26 oktober (1813-10-26)

Maskinen har gått bra hela dagen utan något som helst avbrott, och sedan i går kväll har vattnet sjunkit 9”under natten och 12” i dag = 21” i allt och står i kväll kl. 6, 15” över noll på mätaren.

 

27 oktober (1813-10-27)

Maskinen har gått bra hela dagen och natten, vattnet har sjunkit 9 + 12 = 21” sedan kl. 6 i går kväll och står nu kl. 6 e.m. 24” över noll på mätaren. Satte i kväll på linan på vandringen vid 45:an för att börja sätta ned pumprören. Maskinarbetarna hålla på med en del monteringsarbeten vid maskinen.

 

28 oktober (1813-10-28)

Maskinen har gått bra, vattnet sjönk i natt 12” och till kl. 1 ytterligare 12”, så att nu är det läns. – Maskinarbetarna sysselsatta vid 45:an.

 

29 oktober (1813-10-19)

Maskinen har gått bra, vattnet har sjunkit 14”, så att det nu är vid schaktets södra ortgima.

 

30 oktober (1813-10-30)

Maskinen har gått bra. Vattnet sjönk ---- fot. I e.m. sattes hästarna ned och 14” pumpens snyftkran monterades. – Mycket kallt. – Två kanonbåtar kommo i kväll in i hamnen.

 

1 november (1813-11-01)

Maskinen har gått bra i går och i dag. Karlarna i de torra arbetsorterna och även hästarna hava sänts ned.

 

2 november (1813-11-02)

I dag var det lågt vatten i stuporterna, och maskinen har gått bra.

 

4 november (1813-11-04)

Sedan den 2:a har ingenting särskilt hänt förrän i dag kl. 1, då vattnet hade sjunkit och maskinen stannats för att borttaga uttagsluckan för bottenventilen och sedan få ut den avbrutna ventilstången m.m., vilket utfördes, men den övre ventilen fingo vi icke ut. Maskinen kom i gång kl. 8 i kväll. – Vid 6-tiden i kväll då en av karlarna ovan jord, Blomberg, tog in en korg fick han en stöt, föll ned från gamsen och dödades.

 

5 november (1813-11-05)

I dag kl. 1 var vattnet nere, och maskinen stannade för att vi skulle få utföra de arbeten, som vi i går voro tvungna att avbryta på grund av att vattnet hade kommit över fördämningen. Som vi dock efter fruktlösa försök icke kunde få upp ventilen, voro vi kl. 10 i kväll tvungna att lämna maskinen utan att hava utfört något väsentligt.

 

6 november (1813-11-06)

I morse kl. 3 släppte den övre ventilen vattnet och måste utbytas. När den kom upp, befanns den vara sönder, varför en ny iordningställdes och sattes ned. Kl.10 kom maskinen i gång och går nu i kväll mycket bra, men innan den kom i gång, hade vattnet stigit så raskt i No. 17, att 8 hästar måste tagas upp, men de övriga 12 lämnades kvar, emedan maskinen nu är i gång. – I e.m. togs maskinskorstenen vid No. 6 ned för att få tegel till skorstenen vid fabriken, där arbetarna hålla på med att lägga på taket.

 

8 november (1813-11-08)

Maskinen har gått bra hela dagen, men vattnet sjunker mycket långsamt mot stupningen av No. 17. Karlarna vid stigningen äro dock nere och skola i morgon taga ned  hästarna.

 

12 november (1813-11-12)

Sedan i går kväll har ingenting hänt maskinen förrän i dag kl. ½ 2, då den stannades för utbyte av pumpkanna och bottenventil. Kl. ½ 7 sattes maskinen i gång igen och går nu mycket bra.

 

13 november (1813-11-13)

Då maskinen strax efter kl. 3 i morse var i gång, brast bottenstången, och maskinen slog i med sådan kraft, att balansen hoppade ur lagren, knäckte parallellrörelsens bakre axel och regulatorstången m.m. Vi hava ännu icke fått upp bottenstången, ehuru vi försökt hela dagen, varför smederna fingo order att påbörja en ny förbindelsestång, som blev färdig i morse (den 14:e) vid 4-tiden, och vid 9-tiden kom maskinen i gång igen med en ventil ovanför den, som kvarlämnades i går e.m. - Tog upp alla ------- maskinen igångsattes.

 

15 november (1813-11-15)

Började i morse att sätta ned 14” pumprören och fick i kväll ned sugröret och pumpkannstången till flötsen. 53:an har gått mycket bra hela dagen, så att i kväll är det läns i No. 17.

 

20 november (1813-11-20)

Sedan den 15:e sysselsatta med att sätta ned 14” pumprören och i kväll hade vi fått ned alla.

- 45:an har gått mycket bra hela veckan till kl. 4 i natt, då vi stannade för att byta ut pumpkannan och bottenventilen. Första gången ventilfångaren var nere, satt ventilen så fast, att en av griparmarna bräcktes, men sedan ventilfångaren tagits upp och en ny arm påsatts, sattes ventilfångaren ned för andra gången, då den tog med sig ringen på ventilstången, varför det var nödvändigt att sätta ned en ventil ovanför den förra, och med denna kom maskinen i gång vid 9-tiden i kväll. – N.B. Här måste anmärkas, att vi i dag lyckades få upp den pumpkanna, som förlorades den 13:e.

 

28 november (1813-11-28)

Sedan den 20:e har det icke varit någonting annat än ett ständigt utbytande av bottenventiler, eftersom de sällan hållit mer än en dag, men då vi i kväll skulle sätta i gång satt bottenventilen så fast, att den icke kunde röras, och hela bygeln gick av. – Denna ventil kan icke tagas upp utan att först draga upp pumprören, varför alle man sattes till att göra 45:an klar.

 

1 december (1813-12-01)

I dag var Major Nauchoff här och mönstrade pioniererna, av vilka 24 i dag skola marschera till Viken och 24 i morgon till Hälsingborg, de återstående skola vara här för att försvara denna plats. Alla arbetarna sysselsatta med 45:an.

 

3 december (1813-12-03)

Fick i dag hit träspiror, och största delen av byggnadens insida är färdig. – I dag snöade det för första gången.

 

4 december (1813-12-04)

Vid 5-tiden i kväll sattes 45:an i gång, men gick inte riktigt bra förrän kl. 6, och eftersom pannorna voro nästan torra, voro vi tvungna att stanna maskinen till i morgon bitti för att fylla pannorna med nytt vatten.

 

6 december (1813-12-06)

Började i morse att sätta ned pumpstängerna i 53:an för att få ned en bottenventil ovanför pumpcylindern för att få ned vattnet till uttagsluckan för pumpkannan till 45:an och sålunda få upp den förlorade pumpkannan.

 

8 december (1813-12-08)

Sysselsatta med att få i ordning 53:an och även med sökandet efter den förlorade pumpkannan i 14” pumpsatsen, det senare dock förgäves.

 

9 december (1813-12-09)

I kväll kl. 8 var 53:an i ordning och igångsattes. Den nedsatta bottenventilen var mycket bra, och den fortfor att vara det till inemot kl. 2 morgonen därpå, då den föll ned genom pumpcylindern.

 

11 december (1813-12-11)

I morse kom 53:an åter i gång. Kopplade 11” pumpsatsen till 45:an, emedan det icke finnes något hopp att få 14” pumpsatsen i ordning. I kväll är det 5 ½ famnar vatten över plattformen i No. 17.

 

12 december (1813-12-12)

Båda maskinerna hava gått tämligen bra hela natten och i dag, så att vattnet har sjunkit 5´ - 6” sedan i går morse.

 

14 december (1813-12-14)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt. Vattnet har sjunkit, så att det i kväll är 4 famnar 4´ på mätaren i No. 17.

 

15 december (1813-12-15)

Maskinen har gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 13 ½”.

 

19 december (1813-12-19)

I natt eller rättare i morse brast 53” maskinens bottenstång, och efter att hava förgäves sökt den till kl. 10 i kväll voro vi tvungna att sätta ned en pumpkanna ovanför och giva maskinen så mycket kortare slag.

 

20 december (1813-12-20)

I morse kl. 2 släppte bottenventilen vattnet, varför vi voro tvungna att på nytt börja söka efter den förlorade pumpkannan, och lyckligtvis fingo vi upp den första gången stången sattes ned. Därpå sattes ventilfångaren ned, och ventilen kom upp, vilken liksom tidigare hade gått ned i pumpcylindern. Smederna fingo nu göra ett band, som i varmt tillstånd sattes runt ventilen, varefter vi lade på läder för att göra den tät. – Vattnet har stigit 18” sedan i  går i No. 17, oaktat 45:an har varit i gång med 11” pumpsatsen.

 

21 december (1813-12-21)

Satte i morse ned en bottenventil vid uttagsluckan för pumpkannan till 14” pumpen i 45” maskinen för att försöka få ned vattnet till nämnda pump och sålunda få ut den förlorade pumpkannan, men ventilen ville inte sitta kvar, varför den åter kopplades till 11”pumpsatsen. 53:an har gått mycket bra hela dagen, och vattnet har sjunkit nu i kväll 34” i  No. 17.

 

22 december (1813-12-22)

Som båda maskinerna gått mycket bra, har vattnet från i går kväll till i kväll sjunkit 46” i No. 17.

 

23 december (1813-12-23)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet sjönk nu i kväll 10”.

 

24 december (1813-12-24)

I går kväll föll 53:ans bottenventil ned genom pumpcylindern, och innan vi hade fått upp den och satt ned en annan, hade vattnet stigit 55” i No.17, så att nu i kväll är det 3 famnar 2´ - 10” på mätaren.

 

25 december (1813-12-25)

Maskinerna gått mycket bra, och vattnet sjönk 48”, och i kväll återstå 2 famnar 5´ enligt mätaren.

 

26 december (1813-12-26)

Båda maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 18”.

 

27 december (1813-12-27)

Maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 30 ½”.

 

28 december (1813-12-28)

Maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 18”, och nu återstå i No. 17, 2 famnar 6” enligt mätaren.

 

29 december (1813-12-29)

I morse kl. 4 släppte 53:ans bottenventil vattnet, och då den tagits upp, befanns det, att den endast hade slitits runt sidorna emot översidan av pumpcylindern, beroende på att Nordblad hade skadat densamma, varför det beslöts att draga upp pumprören. – 45:an har gått mycket bra med 11” pumpsatsen, och i morse var det 2 famnar 6” vatten på mätaren i No. 17, och i kväll är det 2 famnar 2´ - 6”. Varför det har stigit 2´ under dagen.

 

30 december (1813-12-30)

I dag hava vi varit sysselsatta med att taga upp pumprören vid 53:an, och i kväll hava vi 5 st. i dagen. Det är 1´ - 6” vatten på mätaren i No. 17. – 45:an har gått mycket bra hela dagen.

 

31 december (1813-12-31)

I kväll hava vi fått de övriga pumprören ovanför vattenytan och även den griptång, som sattes ned för att få tag i överdelen till uttagsluckan för pumpkannan, samt en del linor m.m. till hissblocken. – 45:an har gått hela tiden. Det är 3 famnar 3´ - 7” vatten på mätaren i kväll.

– Det fryser i kväll.

 

1814

 

2 januari (1814-01-01)

Som det var nyårsdagen i går, utfördes inget arbete vid pumparna, men i dag hava vi varit sysselsatta med att förstärka allting. 45:an är i gång hela tiden. 4 famnar 1´ - 10” vatten på ställningen i No. 17.

 

4 januari (1814-01-04)

I kväll hava vi fått allting starkt och klart för att börja hissa upp pumprören, men vintern har satt in så strängt, att ingenting kan göras av risk för att någonting skall gå sönder. 45:an har varit i gång hela tiden. Det är 5 famnar vatten i No. 17.

 

10 januari (1814-01-10)

I kväll stannades 45:an, emedan den endast bränner kol till ingen nytta, ty vattnet fortfar att stiga, så att det nu i kväll är 6 famnar 6” i No. 17. – Mycket kallt.

 

21 januari (1814-01-21)

I dag togo kolhuggarna upp de första kolen i schakt No. 15, där de skola hava 12 sk. per tunna kol och själva hålla män ovan jord, dragare och lyse. – Mycket kallt väder. – I dag är det 9 famnar 9” vatten i No. 17.

 

10 februari (1814-02-10)

I morse mätte jag vattnet i No. 17 och fann att det var 12 famnar 2´ på mätaren. – Vädret är icke fullt så kallt som förut.

 

15 februari (1814-02-15)

I går kväll gjordes genomslag mellan No. 15 och No. 12, varför inga kol brutits i dag. Karlarna hålla på med att pumpa och draga vatten.

 

21 februari (1814-02-21)

I dag mätte jag vattnet i No. 17 och fann 14 famnar 1´ - 6”. – Frostväder.

 

10 mars (1814-03-10)

Mätte i dag vattnet i No. 17 och fann 15 famnar 5´ - 6”.

 

21 mars (1814-03-21)

Var i dag nere och mätte i No. 15 och läste även av vattnet i No. 17, där det var 16 famnar 3´. – I dag hade vi det första blidvädret, varför det synes, som om vintern håller på att släppa.

 

28 mars (1814-03-28)

I dag har vädret fortsatt att vara lika milt, och vi hava börjat att hissa upp 53:ans pumprör, men när vi hållit på en kort stund, sprang en av linorna, varför vi voro tvungna att göra ett uppehåll, till dess vi fått hit nya taljor från Landskrona. Under tiden äro karlarna satta att gräva igenom askhögen, men de skola i morgon åter gå ned och hugga kol.

 

13 april (1814-04-13)

Mätte i dag vattnet i No. 17 och fann det vara 17 famnar 5´ ovan ställningen. 4 famnar 2´ från markytan till detsamma. I No. 9 var det 23 famnar 3´ - 4” vatten från sulan i orten.

 

14 april (1814-04-14)

Vid 12-tiden i dag sattes 45:an åter i gång med 11” pumpsatsen, och sedan 14” pumpsatsen fastgjorts, försökte vi, om den ville taga något vatten, men det var icke mycket.

 

15 april (1814-04-15)

45:an har varit i gång hela dagen och natten, och 14” pumpsatsen är ibland mycket bra. Vattnet sjunkit 20”.

 

16 april (1814-04-16)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna. Vattnet har sjunkit 30”.

 

17 april (1814-04-17)

I dag utbyttes pumpkannan i 11” pumpsatsen. Vattnet sjönk.

 

19 april (1814-04-19)

I morse kl. 2 släppte bottenventilen i 11” pumpen vattnet, och då vi skulle taga upp den, brast ventilstången, varför vi voro tvungna att söka efter den med en krok, men hittills utan resultat. Sedan maskinen kom i gång och tills nu har vattnet sjunkit i allt 1 famn 5´ -  6”.

 

20 april (1814-04-20)

I morse befanns det, att kroken hade fått tag i ventilen, som hade satt sig fast i uttagsluckan för pumpkannan, och genom att sänka ned en krok i en handlina fingo vi upp ventilen, varefter maskinen kom i gång igen kl. 11. Den hade då stått i 53 timmar, varunder vattnet steg 4´.

 

21 april (1814-04-21)

Maskinen har gått bra hela dagen och natten. Vattnet har sjunkit 20”.

 

25 april (1814-04-25)

Maskinen har gått bra hela denna tid, och vattnet har sjunkit 2´ - 6” under den punkt, där det var, då ventilen släppte vattnet, eller i allt 2 famnar 2´, sedan vi började. – I dag hava vi fått upp de nya linorna till maskinen.

 

26 april (1814-04-26)

Maskinen har gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 20”. – Mycket kallt i dag.

 

27 april (1814-04-27)

I kväll eller snarare i e.m. släppte bottenventilen vattnet i 11” pumpen, varför vi voro tvungna att byta ut densamma, och maskinen kom i gång igen kl. 8 efter att hava stått från kl. 4, under vilken tid vattnet steg 3”.

 

28 april (1814-04-28)

Maskinen har gått bra hela dagen och natten, och vattnet sjönk 2´ och står nu 2 famnar över botten.

 

29 april (1814-04-29)

Maskinen har gått mycket bra. I dag sträcktes de nya linorna och stuckos i det östra blocket.

 

30 april (1814-04-30)

Maskinen har gått bra, men vattnet sjunker mycket långsamt, emedan 14” pumpsatsen lämnar mycket litet vatten.

 

3 maj (1814-05-03)

I e.m. var det endast 2´ vatten från botten. Den gamla linan togs ur, och den nya stacks i, så att nu skola vi i morgon bittida börja att hissa upp pumprören. – Vattnet sjunker mycket långsamt, emedan 11” pumpkannan är mycket sliten, men den skall icke bytas ut, ty maskinen kommer att stå, så snart pumprören hissats upp ovanför vattnet.

 

4 maj (1814-05-04)

Vid 7-tiden i morse började vi hissa upp pumprören, vilket gick mycket lätt och bra med undantag av att bottenflänsen på sugröret fastnade i stämplingsvirket, som låg i orten, och det var sålunda mycket svårt att hissa, men den lossnade slutligen kl. 10. Det västra hissblocket utbyttes, och vid 11-tiden var sugröret ovanför vattenytan. Nu i kväll är det endast de tre understa pumprören, som äro under vatten. Sex hänga i schaktet, en håller på att tagas ut. Ingen kolbrytning i dag, emedan karlarna hållit på med pumprören.

 

5 maj (1814-05-05)

I dag vid 12-tiden voro alla pumprören ovanför vattenytan, och i e.m. avtogs bottenventilfångaren. I morgon bitti skall en plattform läggas för att kunna taga av uttagsluckan för bottenventilen.

 

6 maj (1814-05-06)

I morse började vi lägga plattformen, varefter uttagsluckan avtogs. Då vi sedan funno, att det var omöjligt att få ut ventilerna genom luckan, måste alla pumprören dragas upp i dagen. – Kl. 6 i kväll stannade 45”maskinen, men under den tid, den hade gått, har vattnet sjunkit 4 famnar 2´ i No. 17 och 2´ vid Ryd.

 

7 maj (1814-05-07)

I e.m. voro alla pumprören uppe och bottenventilerna ute.

 

9 maj (1814-05-09)

I morse hitforslades 17” sugröret, som ligger vid Ryd, emedan ventilsätet är bättre än det, som tagits upp ur gruvan, men det oaktat kommer en järnring att tillverkas och drivas in i röret samt fasthållas med fem tappar genom rörväggen, allt för att passa till en 16” bottenventil.

 

10 maj (1814-05-10)

I dag äro smederna sysselsatta med ringen, och schakttimmermännen hålla på att lägga ut balkarna till underlag för plattformen, som skall ligga över schaktet.

 

11 maj (1814-05-11)

I dag drevs ringen in i ventilsätet, och i morgon bitti skola smederna börja borra hålen för tapparna. Timmermännen sysselsatta med detsamma som förut.

 

13 maj (1814-05-13)

I dag blev sugröret fix och färdigt att fastsättas måndag morgon.

 

16 maj (1814-05-16)

I morse hängdes sugröret i en träram i blocket för att sätta på pumpcylindern och täta snyftkranen, och nu i kväll har pumpcylindern upphängts på samma sätt, linor fastsatts vid sugröret samt även nedsänkts i schaktet.

 

17 maj (1814-05-17)

I dag vid middagstiden blev pumpkannsröret påsatt och skarven diktad, de nedersta pumpstängerna fastsatta och den övre ändan av pumpkannsröret nedsänkt till den plattform, som lagts för ändamålet. Nu i kväll äro 6 pumprör tillkopplade.

 

18 maj (1814-05-18)

I natt kl. 12 kommo pumprören ned till botten. De äro 14 st.

 

19 maj (1814-05-19)

I dag är helgdag, varför ingenting gjorts. Mätte vattnet vid Ryd, där det har stigit 4”, sedan maskinen stannade.

 

21 maj (1814-05-21)

I går tillkopplades de 4 pumprören, och i dag hava vi lagt alla bottenlinorna i ordning runt schaktet och skola reparera de stora kedjorna.

 

28 maj (1814-05-28)

Hava hela denna vecka hållit på med reparationer samt arbetat vid 53:an.

 

9 juni (1814-06-09)

I morse satte vi fyr vid 45:an och sänkte ned bottenventilen med pumpröret i ändan av densamma, men vi funno den vara för stor för att gå ända ned till uttagsluckan för pumpkannan, så att den gick endast in i det 2:a 14” pumpröret. Vi voro därför tvungna att låta pumpkannan arbeta i det översta 14” pumpröret eller det 10:e från schaktets botten räknat, och strax efter kl. 6 i kväll kom maskinen i gång med båda pumpsatserna och går mycket bra. Fortfarande sysselsatta med 53:an. I dag kl. 12 avvägde jag vattnet vid Ryd och Brors Backe med det i kanalen och fann vattnet vid Ryd 8” högre än vattenytan i kanalen samt det vid Brors Backe 5" under samma yta, varför vattnet vid Brors Backe är 13” lägre än vid Ryd. N.B. Samtidigt har vattnet vid No. 17 stigit upp till det gamla märket (eller m.a.o. där det var, då 45:an sattes i gång) d.v.s. 4 famnar 2´ eller 17 famnar 5´ på mätaren.

 

10 juni (1814-06-10)

45:an har gått bra hela natten och dagen, och sedan den kom i gång i går kväll har vattnet sjunkit 4´ - 1”.

 

11 juni (1814-06-11)

45:an gått bra. Vattnet sjönk 4´ - 10”. – Satte i dag ned stängerna i 53:an

 

12 juni (1814-06-12)

45:an har gått hela dagen och natten. Vattnet sjönk 4´ - 1”. Sedan maskinen började gå, har vattnet vid Ryd sjunkit 2 ¼” och vid Brors Backe 13”.

 

13 juni (1814-06-13)

45:an gått bra. Vattnet sjönk 3´ - 1”. Ännu är icke 53:an färdig, men mycket nära.

 

14 juni (1814-06-14)

I morse stod 45:an 1 timme på grund av att bulten i injektionsventilen brast. Vattnet har endast sjunkit 2´ - 6”.

 

15 juni (1814-06-15)

I morse kl. 6 stannades 45:an för att byta ut båda pumpkannorna och 11” ventilen, så att klockan var 11, innan den kom i gång igen. – Vattnet har i dag sjunkit 2´ - 1”. N.B. Under den tid maskinen stod stilla steg vattnet 4”, vilket icke inräknats i ovanstående uppgift. – Arbetarna och smederna sysselsatta vid 53:an.

 

16 juni (1814-06-16)

I morse stannades 45:an på grund av att stagstängerna till den mitt på balansen stående strävpelaren sprungit av, vilket uppehöll oss 5 timmar, innan maskinen åter kom i gång, och under tiden steg vattnet 5”, som dock icke äro inräknade i de 1´ - 10”, som det sjönk i dag.

 

17 juni (1814-06-17)

I e.m. kom även 53:an i gång, så att nu äro båda maskinerna i fullt arbete och gå mycket bra. Vattnet sjönk 4´. N.B. 1´ sedan 53:an kom i gång.

 

18 juni (1814-06-18)

Båda maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 5´ - 2”.

 

20 juni (1814-06-20)

I går hände ingenting särskilt, men kl. 6 i morse gick spindeln till kondenseringsventilen sönder två gånger, och kl.10 togs 53” maskinens parallellrörelse ned för att göras i ordning, emedan den icke arbetade som den borde, så att klockan var 6 i kväll, innan vi fingo den i gång igen. Vattnet sjönk 5´ - 3”.

 

23 juni (1814-06-23)

Sedan den 20:e har ingenting särskilt hänt förrän i morse kl. 10, då 45:an stannades för att byta ut 15” ventilen och för att sätta på fyra järnband till på balansen. Vattnet har sjunkit 10´ - 2” sedan den 20:e. – 45:an kom inte i gång igen förrän kl. 10 i kväll.

 

24 juni (1814-06-24)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna, vilka båda varit konstant i gång. Vattnet har sjunkit 2´ -9”.

 

25 juni (1814-06-25)

Maskinerna hava gått bra hela natten, men 45:an arbetar mycket tungt med båda pumpsatserna, varför 11” pumpsatsen frånslogs kl. 12. Vattnet har sjunkit 2´ - 4”, och nu i dag är det läns i No. 6, 10 och 13.

 

26 juni (1814-06-26)

I dag vid 4-tiden kopplades 12´ ångpannan till 53:an, som tidigare endast hade gått med 17´ ångpannan. 45:an har gått hela dagen. Vattnet har sjunkit 3´ - 2”.

 

28 juni (1814-06-28)

Sedan den 27:e har ingenting särskilt hänt vid maskinerna förrän vid 2-tiden i morse den tillfälliga snyftkranen gick sönder vid 45:ans 15" pumpsats, så att maskinen måste regleras för hand, till dess den kl. 1 i e.m. stannades för att taga upp bottenventilen och sätta ned ett mindre pumprör för att få ned ventilen till uttagsluckan för pumpkannan. Då den sedan skulle tagas upp, brast vinschlinan, och ventilen föll ned igen och då t.o.m. längre ned än den hade varit förut. Följden blev, att den satte sig fast mycket hårt och var svår att få loss andra gången, då den skulle hissas upp, men då den slutligen kom upp i dagen, visade det sig, att det var pumpröret, som var  för stort. Vi bytte därför ut pumpkannan i 11” pumpen, och maskinen sattes i gång med denna. Men då var klockan 11 på kvällen, ty dessutom hade även stagstängerna till strävpelaren på balansen sprungit av. Vattnet sjönk 2´.

 

29 juni (1814-06-29)

Kl. ½ 4 i morse stannades 53:an för utbyte av pumpkannan och kom åter i gång kl. ½ 7, och sedan dess hava båda varit i gång. Vattnet sjönk 2´ - 1”.

 

30 juni (1814-06-30)

Maskinerna gå liksom förut. Sysselsatta med att göra i ordning en ny bottenventil att sätta ned i 14” pumpen. Vattnet har sjunkit 2´ - 8”.

 

1 juli (1814-07-01)

Kl. 3 i e.m. stannades 45:an för att sätta ned en ny bottenventil, som hade gått ända ned till uttagsluckan för pumpkannan, och kannan arbetar i pumpröret ovanför pumpkannsröret. Kl. 8 fick maskinen arbeta endast med 15” pumpsatsen och 8 ½ slag. Vattnet har sjunkit 2´. 53:an har gått hela dagen.

 

2 juli (1814-07-02)

45:an har gått bra hela dagen. Kl.7 i morse stannades 53:an för utbyte av pumpkannan och kom åter i gång kl. 9 och har sedan gått mycket bra. Vattnet sjönk 1´ - 9”. Regnade hela f.m.

 

3 juli (1814-07-03)

Vid 9-tiden brast i 54:an den ögonbult på balansen, i vilken regulatorstången och luftpumpskannan hänga, varvid maskinen slog så hårt ut från byggnaden, att pistonstången knäcktes. Allt detta var icke klart förrän kl. 12 i natt, då maskinen åter kom i gång. Under stillaståendet utbyttes pumpkannan i 15” pumpen. Då den gamla kannan hissades upp, brast vandringslinan, varför jag var tvungen att skära av så mycket av 53:ans lina, så att den räcker till 45:ans vandring. 53:an har gått utan uppehåll hela förra natten och i dag. Vattnet har sjunkit 1´ - 8”.

 

4 juli (1814-07-04)

Vid 3-tiden i morse lossnade 15” ventilen, och detta varade ca 1 timme, då den fastnade igen under en halv timme, men då tog den inget vatten alls, varför det blev nödvändigt att koppla till 11” pumpsatsen, men utan att koppla bort 15” pumpsatsen för pumpkannan kanske skulle nötas till. Vattnet har sjunkit 2´ -2”.

 

5 juli (1814-07-05)

Ingenting särskilt har hänt. Båda maskinerna hava gått bra. Vattnet har sjunkit 3´ -3”.

 

6 juli (1814-07-06)

Ingenting särskilt har hänt. Båda maskinerna hava varit i gång hela dagen. Vattnet har sjunkit 2´ - 10”.

 

7 juli (1814-07-07)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna med undantag av att 11” pumpkannan utbyttes i morse. – Vattnet har sjunkit 2´ - 9”. – I dag begrovs Hallberg, som dödades av åskan i fredags.

 

8 juli (1814-07-08)

Kl. 2 i e.m. stannade 53:an för utbyte av pumpkannan och bottenventilen i 17” pumpen, men 45:an har gått hela tiden. Vattnet har sjunkit 1´ - 9” exkl. 1 ½”, som det steg medan maskinen stod stilla.

 

9 juli (1814-07-09)

I dag hava maskinerna gått bra hela dagen. Vattnet sjönk 2´ - 8”. – 17” pumpsatsen, som stod snett, rätades med kilar.

 

10 juli (1814-07-10)

Kl. 5 i morse visade det sig vara luft i 11” pumpsatsen, som åter gjordes tät, men med stor svårighet, emedan luften i bergrummet var så dålig, att ljusen icke kunde brinna, varför en lampa hängdes ned i No. 14 och en vattenbläster sattes ned i schakt No. 9, varigenom ventilation erhölls. – Kl. 2 i e.m. var vattnet nere för första gången i den gamla gruvan vid No. 9. – Vattnet har sjunkit 3´ - 4”.

 

11 juli (1814-07-11)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna. I No. 9 har vattnet sjunkit 4´ - 3”.

 

12 juli (1814-07-12)

I morse lossades alla draglinorna till 17” pumpsatsen med undantag av taljorna till den översta pumpstången. Vid 1-tiden i e.m. gick 11” pumpstången av, varvid 45:an slog så hårt i byggnaden, att den västra stötbalken knäcktes, och under tiden upptogos pumpstängerna i 15” pumpsatsen för att sätta ned en bottenventil ovanför pumpcylindern, varvid befanns, att den förlorade pumpkannan hade kommit längre ned i pumpröret. Kl. 2 sattes maskinen i gång, men den tog inget vatten, varför det var nödvändigt att åter tillkoppla 11”pumpsatsen. I No. 9 har vattnet sjunkit 1´ - 8”.

 

13 juli (1814-07-13)

I morse utbyttes pumpkannan och bottenventilen i 17” pumpen, varvid 53:an stod stilla från kl. 9 till 2. Under denna tid steg vattnet 13”. Då maskinen hade kommit i gång, upptäcktes en läcka i pumpröret, och denna måste tätas med en lina, som kastades ned.

 

14 juli (1814-07-14)

53:an har gått hela dagen, och vattnet har sjunkit 1” mer än där det var, då den stannades för utbyte av pumpkannan och bottenventilen i går. – Smederna sysselsatta med att göra en bygel till ventilen till 15” pumpen. – Regnat.

 

15 juli (1814-07-15)

53:an har gått hela dagen. Vattnet sjönk 1´ - 6” till kl. 4 i e.m. – 45:an i gång igen med 14” pumpsatsen, men den ville fortfarande icke taga något vatten, varför det var nödvändigt att åter koppla till 11” pumpsatsen. Regnade hela dagen i dag. Nere och tätade fördämningarna runt om sänkningen.

 

16 juli (1814-07-16)

53:an har gått hela dagen och natten och 45:an med 11” pumpsatsen. Vattnet har sjunkit 2´ - 11”.

 

17 juli (1814-07-17)

53:an har varit i gång, och vattnet har sjunkit 2´ - 2”.

 

18 juli (1814-07-18)

Maskinerna hava varit i gång. Vattnet har sjunkit 2´.

 

19 juli (1814-07-19)

I går kväll bröt läckan ut i 17” pumpsatsen, men tätades åter med en drev. Den har dock flera gånger i dag förorsakat oss obehag, så att vattnet har endast sjunkit 1´ - 9”.

 

20 juli (1814-07-20)

I natt och i dag hava pumpsatserna krånglat mer än förr, så att vattnet har endast sjunkit 6” och är på mätaren i No. 17 3´- 8”.

 

21 juli (1814-07-21)

I natt och i dag hava pumpsatserna krånglat ännu mer, så att vattnet har stigit 9” sedan i går.

 

22 juli (1814-07-22)

Kl. 6 i morse stannades maskinen för att vi skulle draga upp pumprören, och nu i kväll äro alla ovanför det gamla bergrummet (11 st) uppe i dagen. Vattnet har stigit 8”.

 

23 juli (1814-07-23)

Karlarna tillsades att möta upp vid gruvan kl. 3 i morse för att göra hissanordningarna m.m. färdiga, och vid 9-tiden började vi att hissa upp de återstående 7 pumprören, vilka alla voro ovanför vattnet kl. ½ 12, då det befanns, att läckan satt i fogen mellan övre ändan av pumpkannans pumprör och nästa pumprör, där pumpröret hade krökt sig och sprängt sönder fem av flänsbultarna, och innan läckan kunde tätas, voro vi tvungna att taga upp tre pumprör till och låta det fjärde hänga i ”krabben”. I e.m. gjorde Löjtnant Logus ett besök här på sin väg till Norge. Vattnet har stigit 5´ - 2”.

 

24 juli (1814-07-24)

I dag hava vi hållit på med att söka få tag i stockarna nere i gruvan och hade tur nog att även få tag i den stora stock, som låg på sulan av orten. Tack vare detta sökande fingo vi upp fem stockar jämte en stor del pumprörsstag.

 

25 juli (1814-07-25)

Började i morse kl. 6 att sätta fast de fyra sista pumprören, som tagits av, för att sänka ned dem till botten, vilket var utfört kl. 2 i e.m. Därefter satte vi fast ytterligare fyra pumprör, och karlarna anmodades att infinna sig kl. 3 i morgon bittida. Vattnet har i e.m. stigit 5´ - 3”. Vattnet kom in i det gamla bergrummet, så att 45:an är konstant i gång.

 

26 juli (1814-07-26)

Kl. 6 i e.m. kom 53:an i gång igen. Den har stått stilla 103 timmar, av vilka det arbetades under 75. Alla pumprören äro nu nere och regelrätt hopsatta ovanför stora bergrummet. Vattnet har stigit 2´ - 11”.

 

27 juli (1814-07-27)

Kl. 2 i morse släppte bottenventilen i 17” pumpen vattnet, då maskinen slog så hårt ut ur byggnaden, att låspinnen och båda sidoplåtarna knäcktes, vilket uppehöll oss till kl. 4 i e.m., innan maskinen åter kom i gång. Vattnet har stigit 2´ - 5”.

 

28 juli (1814-07-28)

Maskinerna hava gått bra hela dagen och natten, Vattnet har sjunkit 3´.

 

29 juli (1814-07-29)

Båda maskinerna hava gått mycket bra. Vattnet har sjunkit 6´ - 4”.

 

30 juli (1814-07-30)

Båda maskinerna hava gått bra. Vattnet har sjunkit 4´ - 4”.

 

31 juli (1814-07-31)

Maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 4´.

 

1 augusti (1814-08-01)

Båda maskinerna hava gått bra. Vattnet sjönk 3´.

 

2 augusti (1814-08-02)

Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna. Vattnet har sjunkit 3´.

 

3 augusti (1814-08-03)

Båda maskinerna gått bra. Vattnet sjönk 2´ - 2” och i morse var det läns i No. 17, där vi hålla på att sätta på linorna vid maskinen.

 

4 augusti (1814-08-04)

Var i dag nere och stöttade upp pumpen och började rensa schaktet i No. 17.

 

5 augusti (1814-08-05)

Voro i dag nere och stöttade och hopkopplade pumpsatserna och rensade i No. 17. – I går kväll kl. 10 sjönk vattnet plötsligt, varför vi i morgon skola börja rensa dunten. – Tog ned fyra hästar i No. 17.

 

6 augusti (1814-08-06)

I dag rensat dunten eller rättare sagt tagit bort de stolpar och plank, på vilka pumparna stå. Tog i dag ned 12 hästar.

 

7 augusti (1814-08-07)

Ingenting särskilt har hänt med undantag av att bottenventilen i 45:an släppte vattnet, varför den måste tagas upp, men då vi började, brast vandringslinan, varför vi voro tvungna att taga en del av 53:ans lina. Denna maskin har gått bra hela dagen.

 

8 augusti (1814-08-08)

I dag tagit ut stolpar m.m. i dunten och även börjat att åter bryta kol i No. 17.

 

9 augusti (1814-08-09)

I dag fått ut nästan allt skräp ur dunten, och det är nästan rent på botten under pumparna. 45:an står.

 

10 augusti (1814-08-10)

Ingenting särskilt har hänt. 53:an har gått hela dagen, och 45:an står.

 

11 augusti (1814-08-11)

I morse utbyttes 17” pumpkannan vilket uppehöll maskinen 1 ¼ timme.

 

13 augusti (1814-08-13)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt. I kväll är dunten vederbörligen rensad och även en del av orten.

 

15 augusti (1814-08-15)

Tog i dag ut den trasiga pumpkannan och bottenventilen m.m. i 14” pumpen, så att nu äro dessa pumpar i ordning. Rensade återstoden av orten.

 

16 augusti (1814-08-16)

Började i morse att rensa dunten i den gamla maskingruvan eller vid 45:an.

 

20 augusti (1814-08-20)

Sedan den 16:e har ingenting särskilt hänt. Hela tiden sysselsatta med att rensa dunten och orten mellan maskinerna.

 

22 augusti (1814-08-22)

Var i dag nere i No. 17, där allting är i ordning. Karlarna sysselsatta med att rensa orten mellan maskinerna, vilket arbete är mycket besvärligt genom att orten sluttar något. Bytte i dag ut pumpkanna och bottenventil i 53:an vilket uppehöll maskinen 4 timmar.

 

24 augusti (1814-08-24)

Sedan den 22:a har ingenting särskilt hänt vid maskinerna eller gruvan med undantag av att pumpkannan i 17” pumpen utbyttes.

 

25 augusti (1814-08-25)

Då 45:an i morse var i gång för att hålla vattnet nere, föll material ned och fyllde både orten, som hade blivit rensad, och dunten, så att maskinen tog inget vatten. – 53:an går bra.

 

26 augusti (1814-08-26)

Vid undersökning av 14” pumpen i morse befanns pumpcylindern vara sprucken, - 53:an har gått bra. – I dag förmalde ångkvarnen råg för första gången, sedan den i går gått i tomgång.

 

27 augusti (1814-08-27)

Var i dag i Hälsingborg för att beställa en ny 14” pumpcylinder. – 53:an har gått bra.

 

29 augusti (1814-08-29)

Som förbyggningen i orten till No. 17 börjar att giva vika, börja vi i dag att sätta in trävirke på insidan med props i mitten som stöd. Låter 45:an stå, tills den nya pumpsatsen är färdig. Var nere och mätte i No. 17.

 

31 augusti (1814-08-31)

Bytte i morse ut pumpkannan i 17” pumpen, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Karlarna nere och rensade kanalen, så vattnet kunde sjunka.

 

3 september (1814-09-03)

Sedan den 31:a förra månaden har ingenting särskilt hänt förrän i morse, då vi bytte ut 17” pumpkannan.

 

5 september (1814-09-05)

I e.m. släppte 17”  pumpkannan vattnet, varför det var nödvändigt att stanna och byta ut den, vilket förorsakade maskinen att stå stilla 1 ¼ timme. – Löfgren håller på och tager upp potatis hos Björnbecks.

 

6 september (1814-09-06)

I dag har vattnet varit nere hela dagen, och karlarna sysselsatta med att sätta upp props och timmer i orten. Borrade i dag igenom från den stupande huvudorten i No. 17 till horisontalorten från pelaren. – Löfgren hos Björnbecks.

 

7 september (1814-09-07)

Kl. 2 i e.m. gick en av ögonbultarna i 53:ans luftpumpskanna sönder, vilket framför allt annat reparerades. Klockan var ungefär ½ 10, innan maskinen kom i gång igen.

 

8 september (1814-09-08)

Vid 11-tiden i morse var vattnet åter nere, och karlarna gingo ned i orten.

 

11 september (1814-09-11)

Ingenting särskilt har hänt sedan den 8:e förrän vid 9-tiden i går kväll, då bottenventilen i 17” pumpen släppte vattnet, och innan den var utbytt, var klockan nära 1 i natt, innan maskinen åter kom i gång. I dag kl. 3 e.m. var vattnet nere. – En holländsk galeas, lastad med vin från Bordeaux och destinerad till Stettin, gick i går kväll på grund här.

 

12 september (1814-09-12)

Vattnet har varit nere hela dagen och karlarna i orten.

 

13 september (1814-09-13)

Vattnet varit nere hela dagen och karlarna i orten.

 

 

14 september (1814-09-14)

Ingenting särskilt har hänt, allting är i ordning och karlarna på sina respektive platser.

 

15 september (1814-09-15)

Kl. 6 i går kväll stannades 53:an för utbyte av pumpkannan samt för att undersöka parallellrörelsen, vilket förorsakade stillestånd till kl. 11, innan maskinen åter kom i gång. Vid 2-tiden gick cylindern till luftpumpskannan sönder, och kannan föll ned i pumpen, och innan vi fått upp den och cylindern klar, blev det ett ytterligare stopp till kl. 3 i morse, varefter maskinen gått mycket bra, men vattnet är icke nere. – Ortdrivarna sysselsatta med att bryta upp rälsbanan från maskinerna till No. 16. – Sir Carl Bagge jämte sällskap här i dag.

 

16 september (1814-09-16)

Vattnet har varit nere hela dagen och karlarna nere i orten.

 

17 september (1814-09-17)

Var i dag nere i maskingruvan och även i orten, där uppsättandet av props avslutats i dag, och 3 ½ famnar från schaktets sydöstra öppning sattes ut en ny ort att gå till den gamla maskingruvan. Det är nämligen hopplöst att få den andra orten rensad.

 

18 september (1814-09-18)

söndag

 

19 september (1814-09-19)

Karlarna nere i orten hela dagen, men kl. 6 i kväll utbyttes pumpkannan i 17” pumpen, vilket uppehöll maskinen i 1 tim.

 

20 september (1814-09-20)

Karlarna nere i orten hela dagen.

 

21 september (1814-09-21)

Karlarna voro nere i orten till kl. 9 i morse, då sätet till injektionsventilen knäcktes, emedan tvärstången hade nötts igenom. Och innan en ny hade insatts och cisternen åter fyllts med vatten, var klockan nära 10, innan maskinen åter kom i gång. Vid 12-tiden knäcktes spaken till injektionsventilen, vilket åter stannade maskinen för nära 1 timme, så att klockan var 4 på e.m., innan vattnet var nere.

 

22 september (1814-09-22)

Vid 12-tiden i natt tog ej pumpkannan vatten, men blev omedelbart utbytt, och maskinen igångsattes kl. ½ 2, och vattnet var nere strax efter kl. 4 i morse. Karlarna hava varit nere i orten hela dagen.

 

23 september (1814-09-23)

I e.m. träffade de med den nya orten på den gamla orten mellan schakten, vilket bevisar, att den gamla befinner sig under huvudorten.

 

24 september (1814-09-24)

Hela dagen sysselsatta med orten, som måste vridas för att träffa schaktet.

 

25 september (1814-09-25)

Söndag. I dag sysselsatta i orten och även med att flytta kranen från andra till fjärde genomslaget åt väster i No. 17. Vagnvägen blev utlagd förra söndagen.

 

26 september (1814-09-26)

Var i dag nere i No. 17 och fann allting i ordning. Mätte även den östra horisontalorten, som är inne 165 famnar. Karlarna nere i orten hela dagen.

 

27 september (1814-09-27)

I dag kl. ½ 12 byttes pumpkannan ut i 17” pumpen. Nordbeck har under sitt skift (från kl. 6 till 10) snuddat vid förbyggningen i den gamla maskingruvan.

 

28 september (1814-09-28)

I dag avslutades timmerarbetet i sidoorten.

 

29 september (1814-09-29)

I dag var Hans Excellens här. – Sysselsatta med att stötta upp återstoden av huvudorten utanför sidoorten.

 

1 oktober (1814-10-01)

Stannade maskinen i morse kl. 6 för att byta ut pumpkannan och bottenventilen och satte den i gång igen kl. 10.

 

2 oktober (1814-10-02)

Söndag. Ingenting särskilt har hänt.

 

3 oktober (1814-10-03)

Ingenting hänt. Karlarna nere och sätta upp props i orten.

 

6 oktober (1814-10-06)

I kväll närapå färdiga med huvudorten och börja rensa dunten i den gamla maskingruvan.

 

8 oktober (1814-10-08)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt med undantag av att i kväll arbetet avslutades på en fördämning i den gamla orten från 45:an, varför karlarna skola hugga kol på måndag.

 

10 oktober (1814-10-10)

Ingenting särskilt har hänt.

 

12 oktober (1814-10-12)

I morse mellan kl. 2 och 3 släppte bottenventilen vattnet och blev omedelbart utbytt, men innan alla karlarna voro samlade, stod maskinen stilla 5 timmar.

 

14 oktober (1814-10-14)

Vattnet har ännu icke varit nere. Maskinen stannades kl. ½ 10 för att packa pistonstången och luftpumpskannan, och den kom åter i gång kl. 7 e.m.

 

19 oktober (1814-10-19)

Under denna tid har icke vattnet varit nere förrän i dag, då de voro nere och tätade båda dörrarna, som voro i ett mycket dåligt skick. – Smederna sysselsatta med att reparera 17´-ångpannan, ur vilken pluggen uttagits den 12:e på kvällen.

 

21 oktober (1814-10-21)

I dag befanns fogen mellan cylindern och ångskåpet vara otät, varför maskinen stannades för att täta fogen, och kl. 8 kom den åter i gång.

 

24 oktober (1814-10-24)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt förrän maskinen kl. 4 i morse stannades för utbyte av pumpkannan, vilket förorsakade 1 ¼ timmes uppehåll.

 

25 oktober (1814-10-25)

Kl. 2 i e.m. släppte pumpkannan åter vattnet, varför det var nödvändigt att stanna för att byta ut densamma. Det befanns, att järnbandet hade gått sönder. Kl. 3 kom maskinen åter i gång.

 

26 oktober (1814-10-26)

Var i dag nere i gruvan och gick igenom alla arbetsplatserna i No. 17, där allting var i god ordning.

 

28 oktober (1814-10-28)

I dag togs pluggen ur 12´- ångpannan, som skall repareras. 17´-ångpannan hade satts i gång den 25:e på kvällen.

 

 

 

Bilaga till Stawfords dagbok No. 10.

 

Här finnes, i avskriften av en gammal relation över Utö järngruva ett par ord som kanske äro främmande för mer än en.

Fördrummas. Så kallas när en malmgång grenar sig i smärre delar, utspetsas och upphör.

Sahlband. En malmgångs sidovägg i omgivande bergart.

Sålan. Så kallades förr en gruvas eller orts botten, sedermera sulan; liksom det förr skrevs fotsåla.

Sist i samma mening där ordet Sålan finnes står ”fortfår på stupet”. Troligen ett skrivfel av den som skrivit relationen, skulle väl stått – fortgår.

Swanberg.

 

Bilaga till Stawfords dagbok No. 10.

 

John St. har på ett försättarblad antecknat följande:

 

1)      Riktning från Maskinschakt till Ryd schakt S 30 ¾ O, avstånd 858 famnar.

2)      D:o till Brors Backe S 12 ¼ O, avstånd 530 famnar.

3)      Marken ligger vid Ryd 23 fot och vid Brors Backe 8 fot lägre än vid Maskinschaktet.

4)      Flötsen stupar i riktning mot Ryd 7 tum på 2 famnar och mot Brors Backe 2 fot 1 ½ tum på 5 famnar. 4 fot 6 tum.

5)      Riktningen mot Brors Backe är mycket nära samma som huvudortens riktning.

 

Siffrorna under 3 äro oklara, säkerligen omkastade. Om marken vid Ryd legat 15 fot (4,5 m) lägre än vid Brors Backe hade gruvkanalen måst gå fram i en djup skärning!

Med ledning av kartor och Muellers anteckningar framgår, dels att flötsen vid Maskinschaktet låg på ca 31,5 m under nollpunkten och 35,5 m under markytan, markytan alltså ca 4 m över nollpunkten, dels att flötsen vid gamla Ryd låg 75 m under nollpunkt och 77 m under markytan, markytan alltså 2 m över nollpunkt, dels att flötsen vid Brors Backe låg ca 56,5 m under nollpunkten och 53,5 m under markytan, markytan alltså 3 m under nollpunkten.

Markytan vid Ryd skulle således ha legat högre än vid Brors Backe, icke tvärtom och ca 2 m lägre än vid Maskinschaktet, ej ca 6,8 m, samt vid Brors Backe ca 7 m under markytan vid Maskinschaktet, i st. f. ca 2, 4 m.

Man ställer sig också frågande inför siffrorna under punkt 4.

Stupade verkligen flötsen inom Maskinschaktets område så olika vid endast 17 graders olika riktning i SSO, 3,5 tum per famn i ena och 5 tum i andra fallet och vad menas med sist angivna 4 fot 6 tum? Låg flötsen vid brottet 4 ½ fot lägre än vid schaktet. I så fall, voro de framme endast ca 10 famnar. Anteckningen i dagboken är gjord minst 2 år efter det brytning i Maskinschaktet upphört.

Swanberg.