Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Slutförda projekt
Dokument
Länkar
Start

Slutförda projekt

Register till boken Från stenkol och lera till järnpulver
Eric Ruuths tal år 1813 om Skånska Stenkolsverket inför "Kongl. Vetenskaps-Academien" 
Brännpunkten 1943 - 2009
Minnesblad till Höganäs 100-års-jubileum (1797-1897)
Tillkomståren för byggnaderna Tre Kronor, Rings Modellkammare samt f.d. Kärlmagasinet, numera "Servus"
Från stenkolstjära till plaströr
Per Egon Gummeson
Laboratorieverksamheten under 200 år
Från järnmalm till järnsvamp

Lokalisering av schakt i Höganäs
Kol- och lerbrytning i Stabbarps gruva
Skyddsrumsfrågan under 2:a världskriget
Gruvorternas läge i Höganäs gruva
1867 års karta över Höganäs Stenkolsverk
Höganäsbolagets hus nr 35
Anläggande av flygplats i Höganäs
Höganäsbolagets vagnvägar
Stengodsfabriken i Boserup
Gruvkanalen i Höganäs
Änkekassan
Från Kropp till Höganäs-Bjuf AB
Dubbeljubileet 1938
Fabriksbyggnader 1800-2015
Privatgruvor
Steglingegården
Stawfords resa till Göteborg 1795

Bruksläkare Gustaf Alling
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2021-10-20
Webbansvarig:
Ulf Carlbark