Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Projekt
Dokument
Länkar
Start

Thomas Stawford (1766-1831)

Stawford har efterlämnat utförliga dagböcker från åren 1795-1831, som utgör en viktig källa för den historiska forskningen.

Dagböcker i ursprunglig ordning
Dagböcker i kronologisk ordning

 

Vinjett från 1805 års aktiebrev
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2021-12-10
Webbansvarig:
Ulf Carlbark