Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Hotspot
Projekt
Dokument
Länkar
Start

Projekt

- Tre Kronor, Modellkammare och Servus
- Per Egon Gummeson
- Laboratorieverksamheten under 200 år
- Från järnmalm till järnsvamp

- Schaktlägen i Höganäs
- Stabbarp, kol och lerbrytning
- Skyddsrum under 2:a världskriget
- Gruvorter i Höganäs
- 1867-års karta över Höganäs Stenkolsverk
- Byggregler under 2:a världskriget
- Flygplatsen i Höganäs
- Vagnvägar under 1800-talets början
- Boserup (Bosarp), stengodsfabrik
- Kanaler i Höganäs
- Änkekassan
- Företagsbildning Höganäs-Bjuf AB
- Jubileum 1938
- Fabriksbyggnader 1800 - 2015
- Privatgruvor 1939 till ca 1950
- Från stenkolstjära till plaströr
- Steglingegården
- Stawfords göteborgsresa 1795

- Gustaf Alling, bruksläkare
- Västra fabriksområdets verksamhet

- Östra fabriksområdets verksamhet
- Eldsjälarna som skapade Höganäs
- Höganäs musikkår
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2024-04-11
Webbansvarig:
Ulf Carlbark