Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Projekt
Dokument
Länkar
Start

Projekt

- Från stenkol och lera till järnpulver, register
- Eric Ruuths tal 1813 
- Brännpunkten 1943 - 2009
-
Höganäs 100-års jubileum 1897
- Tre Kronor, Modellkammare och Servus
- Per Egon Gummeson
- Laboratorieverksamheten under 200 år
- Från järnmalm till järnsvamp

- Schaktlägen i Höganäs
- Stabbarp, kol och lerbrytning
- Skyddsrum under 2:a världskriget
- Gruvorter i Höganäs
- 1867-års karta över Höganäs Stenkolsverk
- Byggregler under 2:a världskriget
- Flygplatsen i Höganäs
- Vagnvägar under 1800-talets början
- Boserup (Bosarp), stengodsfabrik
- Kanaler i Höganäs
- Änkekassan
- Företagsbildning Höganäs-Bjuf AB
- Jubileum 1938
- Fabriksbyggnader 1800 - 2015
- Privatgruvor 1939 till ca 1950
- Steglingegården
- Stawfords göteborgsresa 1795

- Gustaf Alling, bruksläkare
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2021-12-10
Webbansvarig:
Ulf Carlbark