Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Hotspot
Projekt
Dokument
Länkar
Start

Historiska dokument/länkar

Aktiebolaget Gustav IV Adolfs Stenkolsgrufvor och
dess förste Directeur Thomas Stawford

Alla tiders Höganäs - kortfattad historik om Höganäs AB

Entréparken utanför Höganäsbolagets huvudkontor
Betänkande, angående Stenkolsfältet uti Skåne i Konungariket Sverige, och särskilt om det derstädes anlagda
Stenkols-Verket Höganäs, Robert Bald, 1827
Industrialisering i Höganäs
Invigning av Ruuthsstatyn i Höganäs 1861
Keramiktillverkningens signaturförteckning
Keramiska perioder och priskuranter
Litteraturreferenser

Tivolihuset 100 år, Uffe Nilsson, 1999
Tivolihuset, bildurval
Samlade skrifter av N. E. Nyman 1882

När bör Höganäs AB fira jubileum?
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2023-01-03
Webbansvarig:
Ulf Carlbark