Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Medlemmar
Brännpunkten
Projekt
Slutförda projekt
Dokument
Länkar
Start

Projekt

Skapa bildtexter till digitala bilder
Komplettera bilddatabasen med nya poster och bilder
Sortera och förteckna bildmaterial i fotoarkivet
Uppdatera skriften
Alla tiders Höganäs
Intervjua anställda/tidigare anställda
Dokumentera äldre byggnader och produktion
Ordna, förteckna och konvertera filmer och video
Dokumentinventering i arkivlokaler (Västra matsalen)
Bildgalleri på webbplatsen

Inskanning av dokument
Korrekturläsning och redigering av dokument
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2014-03-15
Webbansvarig:
Ulf Carlbark